LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN TP. TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-16 21:06:34

(Tin Tây Ninh ngày 16/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 24 tháng 9nhuần Giáp Ngọ (Dl. 16-11-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền, Ông Võ Thành Công, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, phường Ninh Sơn gồm 05 vị cùng đến tham dự.
Đồng đạo và khách hành hương trong và ngoài tỉnh có khoảng 1000 người cùng về tham dự ngày vui chung của đồng đạo Ninh Sơn.
 
Được biết, Điện Thờ Phật Mẫu Phường Ninh Sơn được đồng đạo nơi đây kiến tạo bằng vật liệu tạm vào năm 1986 để có nơi thờ tự theo tín ngưỡng tôn giáo mình, sau 26 năm thờ tự đã xuống cấp và không còn phù hợp tình hình phát triển tôn giáo. Năm Nhâm Thìn - 2012, BCQ Họ Đạo Phường Ninh Sơn lập thủ tục xin phép xây dựng lại ĐTPM theo mẫu số 04 của Hội Thánh.
 
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND Thị Xã Tây Ninh (nay là TP.Tây Ninh) cấp Giấy phép số 82/GPXD-2012 ngày 23-2-2012, lễ Đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 04 Nhâm Thìn (02-5-2012) lễ An vị tổ chức vào ngày 08 tháng 7 Quý Tỵ (14-8-2013).
 
Sau hơn hai năm xây dựng, ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Sơn đã hoàn thành, khang trang, xinh lịch. BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, được lãnh đạo địa phương thống nhất, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 2764/UBND-DT ngày 28-10-2014.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản Họ Đạo, việc thu chi xây dựng ngôi ĐTPM như sau :
+ Tổng thu :  3.203.580.000 đồng VN
+ Tổng chi :   3.440.453.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng : 19.141 ngày công (trong đó có 13.472 ngày công quả cơ sở.
 
Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ :