• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2021-05-08 00:11:41

(Tin Tây Ninh ngày 6/5/2021 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thương Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 25-3 Tân Sửu (Dl.06-5-2021), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 8 vị Cán Bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Truông Mít cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo trong ngoài tỉnh và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người.
 
Họ Đạo xã Truông Mít tiền thân là Phận Đạo Đệ Thập Bát, được thành lập từ năm Nhâm Dần - 1962, đến năm Giáp Thìn - 1964 đồng đạo đã chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu bằng vật liệu kiên cố để có nơi tín ngưỡng theo tôn giáo mình. Trãi qua hơn 50 năm thờ tự, ngôi thờ đã xuống cấp, phần nội tư chật hẹp không phù hợp với tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương. Vào giữa năm Bính Thân – 2016, BCQ. Họ Đạo xã Truông Mít lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh.  Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 104/GPXD-SXD ngày 25-8-2016, lễ Đặt Viên Gạch Đầu Tiên khởi công xây dựng được tổ chức ngày 24-03 Đinh Dậu (Dl. 20-4-2017, lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu tổ chức ngày 24-03 Kỷ Hợi (Dl.28-4-2019).
 
Đến nay, sau 04 năm xây dựng, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Xã Truông Mít đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung Lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Xã Truông Mít vào ngày 25-03-Tân Sửu (Dl.06-5-2021), được UBND Xã Truông Mít thống nhất nội dung theo Thông báo tại Công văn số 04/UBND ngày 25-3-2021.
 
Về phần thu chi cho việc xây dựng như sau :
 
- Tổng giá trị công trình  :  3.619.285.000 đồng VN
- Tồn tiền vật tư chưa trả  :    302.834.000 đồng VN
- Tổng ngày công xây dựng  :  12.198 ngày công.
 
* Việc phục vụ ẩm thực cho anh em công thợ, công quả do Chức Sắc, Cức Việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn trong suốt thời gian thi công.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :