LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 24 NĂM GIÁP THÌN 2024

Cập nhật 2024-06-14 23:10:08

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/6/2024)
 
Ngày 02/05/Giáp Thìn (dl: 07/06/2024), Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 24  được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 120 Học Viên Khóa 24 Hạnh Đường, gồm 60 Nam (57 vị Lễ sanh, 02 vị Giáo Thiện, 01 vị Chánh trị sự tại Hải Ngoại) và 60 Nữ (54 vị Lễ sanh, 06 vị Giáo thiện). Học viên cao tuổi nhất sinh năm 1947 (78 tuổi) Học viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2002 (22 tuổi) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh, Phối Sư Thái Côn Thanh - Qu.Thái Chánh Phối Sư TM Qu.Thượng Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Cửu Viện nam, nữ gồm 22 vị đến chứng dự.
 
Các vị khách mời chính quyền gồm có:
 
 Cấp Tỉnh :
-Ôn Phạm Văn Tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Tây Ninh
- Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh.
- Ông Trang Văn Hải, nguyên Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh
-Ông Võ Thành Công, nguyên Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Ban Dân chủ pháp luật Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN Tỉnh Tây Ninh
- Ông Hà Nhật Linh, chuyên viên phòng nghiệp vụ Ban Tôn Giáo Tây Ninh
 
Cấp Thị Xã :
-Ông Nguyễn Đức Hảo, Phó Chủ Tịch UBND Thị Xã Hòa Thành
-Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Chủ Tịch UBMTTQVN Thị Xã Hòa Thành
 
Cấp Phường :
-Bà Trần Thúy Oanh, Phó Bí Thư Đảng Ủy Phường Long Hoa
Bà Nguyễn Hồng Mai, Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Hoa
 
Chương trình buổi lễ diễn tiến như sau :
 
- Giáo Hữu Ngọc Thức Thanh giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
- Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
- Phát biểu của Lễ Sanh Ngọc Quý Thanh (Võ Nhất Quý) đại diện học viên nam nữ
- Phát biểu của Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và trao lẵng hoa chúc mừng
- Huấn từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 8g30 cùng ngày.
 
Sau buổi lễ là phần giới thiệu các Giảng Viên của Khóa Hạnh Đường, đồng thời phổ biến Nội Quy và Thời Khóa Biểu của lớp học. Cuối cùng toàn thể học viên chụp hình lưu niệm.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: