LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 23 NĂM GIÁP THÌN 2024

Cập nhật 2024-03-13 18:14:25

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/8/2023 – Tường thuật và hình ảnh bởi Lễ sanh Hương Thúy, Hữu Lợi)
 
Ngày 02/02/Giáp Thìn (dl: 11/03/2024), Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 23  được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 120 Học Viên Khóa 23 Hạnh Đường, gồm 60 Nam (57 vị Lễ sanh, 02 vị Giáo thiện, 01 vị Chánh trị sự tại Hải Ngoại) và 60 Nữ (01 vị Giáo hữu, 57 vị Lễ sanh, 02 vị Giáo thiện). Học viên cao tuổi nhất sinh năm 1947 (78 tuổi) Học viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1994 (31 tuổi) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh, Phối Sư Thái Côn Thanh - Qu.Thái Chánh Phối Sư TM Qu.Thượng Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Cửu Viện nam, nữ đến chứng dự.
 
Các vị khách mời chính quyền gồm có:
 
- Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh.
- Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh Tây Ninh
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Ban Dân chủ pháp luật Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN Tỉnh Tây Ninh
- Ông Ngô Thanh Bình, Ban Dân Vận tỉnh ủy Tây Ninh
- Ông Hà Nhật Linh, chuyên viên phòng nghiệp vụ Ban Tôn Giáo Tây Ninh
- và 05 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành, Phường Long Hoa cùng đến tham dự.
 
Chương trình buổi lễ diễn tiến như sau :
 
- Giáo Hữu Ngọc Thức Thanh giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
- Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
- Phát biểu của Lễ Sanh Ngọc Trung Thanh (Phan Minh Trung) đại diện học viên nam nữ
- Phát biểu của Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và trao lẵng hoa chúc mừng
- Huấn từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.
 
Hạnh Đường được Hội Thánh tiếp tục khai giảng này là khóa 23, dành cho thành phần Lễ Sanh tân phong và các phẩm tương đương về dự học bao gồm các môn Tân Luật - Pháp Chánh Truyền, Giáo lý, Lễ Nghi và Hành Chánh Đạo và học trong 9 tuần lễ.
 
Sau buổi lễ là phần giới thiệu các Giảng Viên của Khóa Hạnh Đường, đồng thời phổ biến Nội Quy và Thời Khóa Biểu của lớp học. Cuối cùng toàn thể học viên chụp hình lưu niệm.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9 giờ cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: