• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ HẠ NGƯƠN NĂM CANH TÝ 2020 VÀ MỪNG KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ HẠ NGƯƠN NĂM CANH TÝ 2020 VÀ MỪNG KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2020-12-01 01:19:32

(Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30/11/2020 –  Hình ảnh và tường thuật của nhóm CaoDai TV - Hữu Lợi, Hoài Chung, Tân Trần, Thanh Thủy)
 
Thực hiện chương trình hành đạo năm Canh Tý (2020), Hội Thánh tiến hành Đàn Lễ Hạ Ngươn và Kỷ niệm 96 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, theo chương trình lễ như sau:
 
NGÀY 15 THÁNG 10 CANH TÝ (Dl. 29-11-2020)
 
00 giờ (Tý Thời): Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn Hạ Ngươn tại Đền Thánh với sự dự cúng đông đảo của chư Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo nam nữ, ước lượng hơn 2000 người. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội Thánh ôn lại các hoạt động đạo sự và những bước phát triển nổi bật của nền Đại Đạo trong năm Canh Tý – 2020.
           
07 giờ 00: Múa Long mã - Ngọc Kỳ lân, biểu diễn nhạc Sắc tộc và Trống Sa Văm trước Đền Thánh và Báo Ân Từ dưới sự chứng kiến của chư Chức Sắc Hội Thánh và đông đảo tín đồ.
 
09 giờ 00: - Hội Thánh thiết lễ cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Trai Đường (có trống nhạc).
Sau buổi cúng, chư Chức sắc Hội Thánh dùng bữa cơm chay thân mật cùng các ban bộ trực thuộc, các vị Giáo nhi, các em đồng nhi nam nữ và chư đồng đạo.
 
12 giờ 00 (Ngọ thời)  - Hội Thánh thiết lễ Cúng Đàn Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.
                                   
Sau đây là một số hình ảnh ngày lễ:
 
 
 
CÚNG ĐẠI ĐÀN LỄ HẠ NGƯƠN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00 - MÚA LONG MÃ NGỌC KỲ LÂN TRƯỚC ĐỀN THÁNH VÀ BÁO ÂN TỪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00 - CÚNG CỬU HUỲÊN THẤT TỔ TẠI BÁO ÂN TỪ VÀ TRAI ĐƯỜNG