LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 20 HẠNH ĐƯỜNG NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-12-20 02:16:49

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 18/12/2020 – Hình ảnh của Thanh Thủy Caodai TV)
 
Hôm nay, ngày 5-11 Canh Tý (Dl. 18-12-2020), Lễ Bế giảng khóa 20 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 58 Học Viên Khóa 20 Hạnh Đường (gồm 29 Nam và 29 Nữ) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến. Tất cả học viên đều nghiêm túc ngồi dản cách và mang khẩu trang theo đúng luật lệ qui định về phòng chống Covid-19.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Dại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư kiêm TM. Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đại Tỷ Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản Văn phòng Cửu Viện nam, nữ và Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, tổng cộng 15 vị (6 nam, 9 nữ), đến.
 
Các vị khách mời chính quyền gồm có:
 
-Ông Trang Văn Hải, nguyên Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ, nguyên Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh, và Giảng Viên Nhà Nước của Khóa Hạnh Đường 20
-Ông Võ Hoàng Anh Duy, Trưởng Phòng Cao Đài và Ki Tô Giáo, BTG Dân Tộc Tây Ninh
- Ông Hà Nhật Linh, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Cao Đài, BTG Dân Tộc Tây Ninh
-Ông Nguyễn Văn Khanh Em, Phó Trưởng Phòng Nội Vụ Thị Xã Hòa Thành
-Ông Trần Phi Hùng, Bí Thư Đảng Ủy Phường Long Hoa
-Bà Nguyễn Hồng Mai, Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Hoa
-Ông Nguyễn Quốc Thới, Chủ Tịch UBMTTQVN Phường Long Hoa
 
Theo chương trình,  buổi lễ diễn tiến như sau :
 
-Giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
-Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
-Phát biểu của Bếp Nhạc Lê Hoàng Thanh, đại diện học viên nam nữ
-Học viên tặng 3 phần quà cho Giảng Viên chính quyền.
-Huấn Từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.
-Tiệc trà và chụp hình kỷ niệm
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9g30 cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: