LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 19 HẠNH ĐƯỜNG NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-09-06 00:08:59

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/9/2020 – Hình ảnh của Hữu Lợi Caodai TV)
 
Hôm nay, ngày 17-7 Canh Tý (Dl. 4-9-20209), Lễ Bế giảng khóa 19 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 73 Học Viên Khóa 19 Hạnh Đường (gồm 38 Nam và 35 Nữ) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Dại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư kiêm Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đại Tỷ Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản Văn phòng Cửu Viện nam, nữ và Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, đến.
 
Các vị khách mời chính quyền gồm có:
 
-Ông Hồ Đức Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh
-Ông Trần Minh Nay,  Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh
- Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
-Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
và 7 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Thị trấn Hòa Thành, Phường Long Hoa cùng đến tham dự.
 
Theo chương trình,  buổi lễ diễn tiến như sau :
 
-Giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
-Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
-Phát biểu của Lễ Sanh Hương Nhỏ (Lê  Thị Nhỏ), đại diện học viên nam nữ
-Phát biểu của Ông Trần Minh Nay, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tình Tây Ninh
-Học viên tặng quà cho Giảng Viên chính quyền (Ban Tuyên Giáo, Ban Dân Vận, Ban Tôn Giáo, UBMTTQVN).
-Huấn Từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.
-Tiệc trà và chụp hình kỷ niệm
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9g30 cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: