LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH TẠI LỄ VIỆN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2022-01-25 06:32:46

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 23/01/2022 – Tường thuật và hình ảnh từ Caodai TV)

 
 Vào ngày 19 tháng 12 năm Tân Sửu (Dl. 21-01-2022) tại phòng họp nơi Tây Lang Đền Thánh - Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh đã diễn ra buổi Lễ Ban hành hai (02) Huấn Lịnh Hội Thánh bổ nhiệm hai (02) vị Chức sắc lãnh nhiệm vụ nơi Lễ Viện đặc trách Nữ phái. 
 
 Buổi lễ ban hành Huấn lịnh bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 12 năm Tân Sửu (Dl. 21-01-2022). Tham dự buổi lễ có quý Chức Sắc:
 
  • -Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Lại viện;
  • -Phối Sư Hương Cung – Phụ Thống Lại viện Đ/T. Nữ phái; 
  • -Giáo Sư Hương Khang – Tổng Quản Văn phòng Nữ Chánh Phối sư;
 
Cùng hiện diện tại buổi lễ có quý Chức sắc Cửu viện nam nữ và nhân viên công quả các ban bộ thuộc Lễ viện.
 
Sau đó, Ban Tổ chức giới thiệu quý Chức sắc tham dự và chương trình lễ. Phối Sư Hương Cung – Phụ Thống Lại viện Đ/T. Nữ phái phát biểu khai mạc.
 
Tiếp theo, Giáo sư Hương Khang – Tổng Quản Văn phòng Nữ Chánh Phối sư long trọng tuyên đọc hai (02) Huấn Lịnh sau đây:
 
1. Huấn lịnh số 01/97-N.CPS-HL đề ngày 15 tháng 12 năm Tân Sửu (DL. 17-01-2022) của Hội Thánh bổ nhiệm:
 
Vị Giáo Sư HƯƠNG YÊN (Thế danh Nguyễn Thái Yên, sinh năm 1943) – Quản Văn phòng Lễ viện Đ/T. Nữ phái kiêm Đệ I Phó Trưởng Ban Kiểm Đàn Tòa Thánh, hiện XLTV. Phụ Thống Lễ viện Đ/T. Nữ phái;
Được thăng nhiệm: PHỤ THỐNG LỄ VIỆN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI.
Thay cho Phối sư Hương Vạn đã quy vị.
 
2. Huấn lịnh số 02/97-N.CPS-HL đề ngày 15 tháng 12 năm Tân Sửu (DL. 17-01-2022) của Hội Thánh bổ nhiệm:
 
Vị Lễ sanh HƯƠNG TRIỆU (Thế danh Nguyễn Thị Triệu, sinh năm 1953) – công quả Lễ viện phụ trách Đền Thánh;
Lãnh nhiệm vụ: QUYỀN QUẢN VĂN PHÒNG LỄ VIỆN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI.
Thay cho Giáo sư Hương Yên được thăng nhiệm Phụ Thống Lễ viện Đ/T. Nữ phái.
 
Kế tiếp, Phối Sư Hương Cung trao Huấn Lịnh cho vị Tân Phụ Thống Lễ Viện Đ/T. Nữ phái và Tân Qu. Quản Văn phòng Lễ Viện Đ/T. Nữ phái.
 
Vị Giáo sư Hương Yên và Lễ sanh Hương Triệu tuần tự phát biểu nhận nhiệm vụ.
 
Tiếp đoạn là phần chúc mừng và tỏ bày cảm tưởng của quý vị:
 
-Chí Thiện Lê Thị Lang,  Quyền Phụ thống Lễ viện Đ/T. Báo Ân Từ,
-Giáo sư Hương Khang, Tổng Quản Văn phòng Nữ Chánh Phối sư và vị đại diện Ban Kiểm đàn.
 
Phối Sư Hương Cung để lời chúc mừng và khích lệ hai vị Chức sắc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Hội Thánh phó giao, trau dồi bản thân để tiến bộ hơn nữa trên con đường hành đạo. Đồng thời, vị Phối sư thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức Phật Mẫu, các Đấng thiêng liêng ban ân lành cho toàn hội.
 
Phối Sư Ngọc Hồng Thanh phát biểu chúc mừng và động viên hai vị Chức sắc, vốn là những cựu giáo viên có trình độ học thức, nay nhận lãnh nhiệm vụ mới nơi Lễ viện, nên để tâm nghiên cứu về nghi lễ Đạo. Được biết trong những năm gần đây, nghi lễ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ngày càng thu hút sự quan tâm của các học giả trí thức, trong đó có cả những Giáo sư ngoại quốc.
 
 Cuối cùng, vị Lễ sanh Hương Triệu đọc một bài thi chúc xuân toàn hội thay lời bế mạc, buổi lễ kết thúc viên mãn vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày trong bầu không khí tươi vui và hòa ái nơi cửa Đạo.
Mãn lễ, Ban Tổ chức có thiết tiệc nhẹ khoản đãi quý Chức sắc và khách tham dự.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ nói trên: