LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH TẠI CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN – NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2021-01-25 06:37:04

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/01/2021 – Tường thuật và hình ảnh của Tân Trần và Thanh Thủy)
 
Lúc 8 giờ 30 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm Canh Tý (Dl. 24-01-2021) tại Văn Phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện - Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, đã diễn ra buổi Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm QUYỀN QUẢN VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN và THƯ KÝ BAN ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN.
 
Hiện diện tại buổi lễ có quý Chức Sắc :
 
.Phối Sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư, thay mặt Quyền Thượng Chánh Phối Sư,
.Phối Sư Thượng Minh Thanh - Tổng Quản Văn phòng Thượng Chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Học Viện,
.Phối Sư Hương Đạt - Phụ Thống Nông Viện,
.Đạo Nhơn Trần Văn Thành - Trưởng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện,
.Cùng hiện diện có các vị Chức sắc Cửu Viện nam nữ cùng quý Chức sắc, đạo hữu công quả tại Cơ quan Phước thiện và các bộ phận trực thuộc.
 
Sau khi Ban tổ chức khai mạc buổi lễ, Đạo Nhơn Trần Văn Thành - Trưởng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện đã long trọng tuyên đọc Huấn Lịnh và tờ Bổ nhiệm sau đây:
 
1/- Huấn lịnh số 71/96-NCPS-HL ngày 02 tháng 12 năm Canh Tý (dl. 14-01-2021) của Hội Thánh bổ nhiệm vị Thính Thiện LÊ HÙNG NHÂN, sinh năm 1971, thường trú khu phố 2, phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm Quyền Quản Văn phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện, thay thế Giáo Thiện Lê Hiền Rã đã qui vị.
 
2/- Tờ Bổ nhiệm số 02/96.LV/BN ngày 02 tháng 12 năm Canh Tý (dl. 14-01-2021) của Hội Thánh bổ nhiệm vị Tân Dân TRẦN HOÀI NHÂN, sinh năm 1993, thường trú khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm Thư ký Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện, thay thế Đầu Phòng Văn khoa mục Thi Văn Nghĩa đã qui vị.
 
Trong bài phát biểu động viên hai vị Thính thiện và Tân dân trên nhận lãnh nhiệm vụ mới, Phối Sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư, thay mặt Quyền Thượng Chánh Phối Sư đặc biệt nhắc lại lời dạy của Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh đối với toàn thể Chức sắc, Chức việc và đạo hữu, đồng thời động viên toàn hội phải cố gắng phấn đấu phụng sự cho cơ nghiệp Đạo ngày một phát triển. Sau đó, Phối sư Thái Côn Thanh đã đại diện cho Hội Thánh trao Huấn Lịnh cho hai vị Tân Quyền Quản Văn phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện và Thư ký Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện.
 
Tiếp theo, Đạo Nhơn Trần Văn Thành - Trưởng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện có đôi lời nhắn nhủ đến toàn hội và các vị nhận lãnh nhiệm vụ mới.
 
Vị Thính thiện Lê Hùng Nhân - Tân Quyền Quản Văn phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ và kính lời tri ân toàn hội, đặc biệt là những lời nhắn nhủ tâm huyết của quý Chức sắc bề trên.
 
Tiếp đoạn, vị Tân dân Lê Trọng Hiếu đại diện cho Sở nhang Phước Thiện phát biểu chúc mừng.
 
Buổi lễ bế mạc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày.
 
Sau đó, toàn hội có buổi tiệc chay thân mật tại Văn phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÍNH THIỆN LÊ HÙNG NHÂN
 
 
 
 
PHỐI SƯ THÁI CÔN THANH TRAO HUẤN LỊNH CHO TÂN DÂN TRẦN HOÀI NHÂN