LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2022-10-24 10:42:00

(Tin Định Quán, Đồng Nai ngày 20/10/2022 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 25-09 Nhâm Dần (Dl. 20-10-2022), Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Họ đạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chứng Lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh thất của Họ đạo, cùng đi có vị Quyền Nữ Chánh Phối sư và chư Chức sắc nam, nữ tháp tùng.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Hoàn – đại diện Phòng Nội vụ huyện Định Quán và quý cán bộ, viên chức huyện Định Quán, thị trấn Định Quán cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh hành hương về dự lễ ước khoảng 1.200 người.
 
Sơ lược về lịch sử xây dựng ngôi Thánh Thất Họ đạo huyện Định Quán:
 
- Năm 1970: Họ đạo thị trấn Định Quán, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh được thành lập. Ngôi Thánh thất Họ đạo được cất bằng vật liệu thô sơ, mái tôn, tường gạch.
- Năm Đinh Dậu – 2017: Ban Cai quản Họ đạo cùng Chức việc, bổn đạo thống nhất xin phép Hội Thánh cho phép xây dựng ngôi Thánh Thất theo mẫu số 05.
- Ngày 25/09/2017: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Giấy phép xây dựng số 06/GPXD cho phép Họ đạo huyện Định Quán xây dựng ngôi Thánh Thất Họ đạo.
- Ngày 11/11 Đinh Dậu (Dl. 28/12/2017): Hội Thánh ban hành Văn thư số 03/92-HT-VT cho phép Họ đạo huyện Định Quán xây dựng ngôi Thánh Thất Họ đạo theo mẫu số 05.
- Ngày 27/11 Đinh Dậu (Dl. 13/01/2018): Họ đạo huyện Định Quán tổ chức Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Họ đạo.
- Ngày 25/10 Nhâm Dần (Dl. 20/10/2022): Họ đạo huyện Định Quán tổ chức Lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất Họ đạo.
 
Qua báo cáo của Ban Cai quản Họ đạo, sau gần 05 năm xây dựng, tính đến công trình thi công đã hoàn thành 70%.
 
Việc chi thu tài chánh vật tư cho công trình tổng kết như sau:

+ Tổng thu: 5.795.143.000 đồng.
+ Tổng chi: 6.286.522.000 đồng.

Tổng ngày công xây dựng: 2.431 ngày, trong đó công thợ công quả địa phương là 972 ngày công.

Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ, công quả trong suốt thời gian thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :