LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO THỊ TRẤN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cập nhật 2020-12-03 07:53:55

(Tin Bình Phước ngày 02/12/2020 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 10 Canh Tý (Dl. 02-12-2020), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị Trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, có Ông Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước và 11 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bình Phước, huyện Chơn Thành, Thị trấn Chơn Thành cùng Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Bình Phước hành hương về dự lễ ước khoảng 2.000 người.
 
Họ Đạo Thị Trấn Chơn Thành, được thành lập từ năm Đinh Mùi - 1967, đồng đạo đã chung tay xây dựng ngôi Thánh Thất tạm vào năm Mậu Thân – 1968 để có nơi tín ngưỡng theo tôn giáo mình. Trãi qua hơn 40 năm thờ tự, ngôi thờ xuống cấp, phần nội tư chật hẹp không phù hợp với tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương.
 
Cuối năm Bính Thân – 2016, BCQ Họ Đạo Thị Trấn Chơn Thành lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh.  Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 101/GPXD.SXD ngày 29-12-2016, Sở Nội Vu tỉnh Bình Phước cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 04-3 Đinh Dậu - dl. 31-3-2017 tại Công văn số 427/SNV-TG  ngày 08-03-2017.
 
Đến nay, việc xây dựng đã hoàn thành phần nội điện, BCQ Họ Đạo thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung về Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn cho ngôi Thánh Thất, được UBND huyện Chơn Thành tiếp nhận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 515 đề ngày 20-7-2020.
 
Qua báo cáo của Ban Cai Quản Họ Đạo Thị trấn Chơn Thành, việc thu chi tài vật cho việc xây dựng như sau :
 
+ Tổng thu các mặt  :  4.822.106.000 đồng VN.
+ Tổng chi các mặt  :  5.863.633.000 đồng VN.
+ Còn nợ tiền mua vật tư : 14.041.527.000 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng :  7.661 ngày công
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ và anh em công quả trong suốt thời gian thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ An Vị :