LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN CỦA BAN NGHI LỄ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HCM

Cập nhật 2012-05-01 04:47:03

Tin Thánh Thất  Sàigòn, ngày 26/04/2012 – Tường thuật của Giáo Hữu Thài Thọ Thanh)

 

Gần 20 năm qua, Tổ Nghi Lễ Bình Hưng trực thuộc Họ Đạo Sài Gòn. Chức Việc hành đạo nơi đây hướng dẫn nhân sanh chăm lo tu hành, lập công bồi đức, tuân thủ luật Đạo và luật pháp Nhà Nước, với tinh thần “ Tốt Đời Đẹp Đạo” . Được biết từ địa bàn xã Bình Hưng nơi bà con sinh sống đi cúng lễ ở Thánh Thất Sài Gòn hay đi cúng ở Thánh Thất Bình Chánh đều xa, giao thông thường ách tắc, cho nên đôi khi đồng đạo không thuận tiện việc đi lại hành Đạo.

Nguyện vọng chánh đáng của đông đảo tín đồ Đạo Cao Đài Bình Hưng, đã được chánh quyền TP. Hồ Chí Minh và Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thống nhất cho phép thành lập Ban Nghi Lễ Bình Hưng theo tinh thần Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tách Tổ Nghi Lễ Bình Hưng ra khỏi Họ Đạo Sài Gòn và đã ra mắt ngày mồng 2 tháng Chạp Tân Mão (2011).

Ban Nghi Lễ ra đời song cần có địa điểm thích hợp làm cơ sở hành đạo. Với đạo tâm và thiện chí sẵn có của vị Chánh Trị Sự Dương Hoàng Hiệp, Trưởng Ban Nghi Lễ Bình Hưng, tự nguyện cho mượn nhà làm Thánh Thất tạm. Bốn tháng  trôi qua Ban Nghi Lễ Bình Hưng chung lưng đâu cật, tạo dựng hoàn thành ngôi Thánh Thất tạm, nội tâm trang trọng đầy đủ nghi tiết thờ cúng, diện tích rất khiêm tốn,dài 20m, ngang 6m, vùng phía nam Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đường vào Thánh Thất khoảng 200m, để có chỗ cho bổn đạo cúng kính hằng ngày, đàn vía tuần cửu, tiểu, Đại Tường, và sinh hoạt đạo sự…

Buổi lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thờ Đức Chí Tôn tại Thánh Thất vào ngày mồng  6 tháng 4 Nhâm Thìn (26/4/2012). Ban Đại Diện Hội Thánh TP. Hồ Chí Minh ủy nhiệm cho Giáo Hữu Thượng Sang Thanh, Phụ trách Ban Đại Diện, dâng sớ và thuyết Đạo.Cúng Đàn xong có Hành Pháp Giải Oan và Tắm Thánh cho con em bổn Đạo khoảng  80 vị .

Thánh Thất nhỏ hẹp không đủ tiện nghi để thực hiện buổi lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn long trọng đầy đủ nghi tiêt, tiếp tân chính quyền, tôn giáo , bổn đạo và quan khách như các Thánh Thất khác mà chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ, không có mời rộng rãi các Họ Đạo khác. Chỉ có Họ Đạo Sài Gòn và đồng đạo đến tham dự trên 150 vị.

Buổi đầu tiên Ban Nghi Lễ còn mới mẻ, biết tạo bầu không khí cởi mở chứa đựng tâm hồn thiết tha vì Đạo thiện cảm với mọi người,  phấn đấu phụng sự nhân sanh, cư xử Đạo Đời cho được tốt đẹp đoàn kết lẫn nhau thì trong tương lai “ Đất lành chim đậu” vườn hoa Đại Đạo càng ngày nở rộ.