• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KHU PHỐ HIỆP AN, PHƯỜNG HIỆP TÂN, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KHU PHỐ HIỆP AN, PHƯỜNG HIỆP TÂN, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2022-04-20 15:24:30

(Tin Tây Ninh ngày 20/4/2022 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20-3 Nhâm Dần (Dl.20-4-2022) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Họi Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân, Thị Xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành, Phường Hiệp Tân, ấp Hiệp An cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.
 
Chưc Sắc, Chức việc và đồng đạo trong ngoài tỉnh về tham dự buổi lễ ước khoảng 1.000 người.
 
Qua báo cáo của Ban Cai Quản Họ Đạo, Ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Khu phố Hiệp An tiền thân là Điện Thờ Đức Phật Mẫu Phận Đạo Đệ Nhứt, được đồng đạo chung tay xây dựng bằng vật liệu bán kiên cố từ năm Canh Tý - 1960, được tu sửa hai lần vào năm 2004 và 2006 đã xuống cấp nặng, phần khác nội tự chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu phát triển của cơ Đạo tại địa phương ngày một đông hơn, nên đồng đạo cơ sở kiến nghị BCQ Họ Đạo xin xây dựng lại ngôi thờ đúng theo mẫu của Hội Thánh.
 
Vào giửa năm Canh Tý – 2020 BCQ Họ Đạo Khu phố Hiệp An lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Điện Thờ, được lãnh đạo các cấp chấp thuận, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp Giấy phép xây dựng số 132/GPXD đề ngày 16-10-2020. Lễ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo khu phố Hiệp An, Phường Hiệp Tân tổ chức vào ngày 25-10 Canh Tý (Dl.09-12-2020).
 
Đến hôm nay, sau gần 02 năm tích cực xây dựng, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu khu phố Hiệp An đã cơ bản hoàn thành. BCQ Họ Đạo khu phố Hiệp An làm văn bản trình UBND phường Hiệp Tân, đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Họ Đạo khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân tổ chức vào ngày 20-4-2022 – âm lịch ngày 20-03 Nhâm Dần. UBND phường Hiệp Tân chấp thuận cho phép tại Công văn số 10/ UBND ngày 09-3-2022.
 
Qua báo cáo của Ban xây dựng ngôi Điện Thờ Đức phật Mẫu Khu phố Hiệp An, việc chi thu cho xây dựng như sau :
 
+ Tổng chi  :  4.547.801.000 đồng VN
+ Tổng thu  :  4.494.801.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng  :  6900 ngày công
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ, công quả trong suốt thời gian xây dựng ngôi thờ do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là một số  hình ảnh buổi lễ :