KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TẠI THÁNH THẤT BÌNH TRƯNG TÂY (Quận 2 TP.HCM)

Cập nhật 2012-06-01 11:13:40

Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay (Thứ Tư 24/6/2009), Giáo Sư Thượng Minh Thanh (Kiều Ngọc Minh), Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại TP. HCM (ngang hàng Khâm Trấn Đạo Sàigòn-Gia Định ngày xưa) cùng với Giáo Sư Thượng Bé Thanh, Phó Trưởng Ban, đã đến Thánh Thất Bình Trưng Tây thuộc Quận 2, để chủ tọa Lễ Khai Giảng Khóa Hạnh Đường dành cho quý Chức Sắc, Chức Việc, Ban Tứ Vụ nam nữ và các bộ phận nhạc lễ của 3 Họ Đạo Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm và Thạnh Mỹ Lợi.

Chúng tôi nhận thấy ngoài số học viên vào khoảng 80 vị, buổi lễ khai giảng ngày hôm nay có thêm sự hiện diện của một số quý quan khách đại diện chính quyền của Quận 2, như Ban Tôn Giáo (Phòng Nội Vụ), Mặt Trận Tổ Quốc và các ngành chức năng khác của địa phương.

Xin nhắc lại là trong công tác đạo sự của Châu Đạo Sàigòn cho năm 2009, đã ấn định sẽ có tất cả 11 lớp Tập Huấn Đạo Sự Hạnh Đường với mục đích trau dồi thêm kiến thức về giáo lý, về hành chánh đạo, về nghi tiết hành lễ, dành cho những vị Chức Sắc, Chức Việc đang hành đạo và đang điều hành một Họ Đạo. Thực hiện đúng chương trình, ngày hôm nay là tới phiên Cụm 4 của Khóa Hạnh Đường được tổ chức tại Thánh Thất Bình Trưng Tây thuộc Quận 2 TP.HCM.

Chương trình học được tóm gọn trong 3 ngày, và sẽ duyệt qua các luật lệ của Đạo (như Bản Hiến Chương, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Bát Đạo Nghị Định, Luật lệ 3 Hội Quyền Vạn Linh, Đạo Luật năm Mậu Dần, Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, Pháp Lệnh Tín Ngưỡng-Tôn Giáo, Qui Chế Hành Đạo), các phương thức điều hành và quản trị một Ban Cai Quản (như cách thức lập báo cáo, cách đối xữ với các cấp bề trên, với tín đồ, vấn đề phước thiện, v…v…)

Xin Quý đọc giả bấm vào đây để xem hình ảnh về buổi lễ này.