HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-11-13 11:59:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/11/2017)
 
Thực hiện theo kế hoạch hành đạo năm Đinh Dậu - 2017, Hội Thánh vừa ban hành Huấn lịnh số 58/92-HT-HL ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) mở Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 và Chương trình số 05/92-HT-CT ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) ấn định chi tiết các tiết mục được trình bày, thảo luận và lấy quyết định như sau :
 
Đại Hội Hội Thánh sẽ diễn ra vào các ngày 20, 21, 22 , 23 năm Đinh Dậu (Dương lịch các ngày Thứ Năm 07, Thứ Sáu 08, Thứ Bảy 09 và Chủ Nhựt 10 tháng 12 năm 2017 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (dự kiến Đại Hội Trù Bị tại Giảng Đường vào ngày 20, 21 và Đại Hội Chính thức tại Đền Thánh vào ngày 22, 23) để :
 
  1. Nghe báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 05 năm qua
  2. Ấn định Phương hướng hành đạo trong 05 năm tới (2017-2022)
  3. Xem xét Nguyện Vọng Nhơn Sanh do Đại Hội Nhơn Sanh dâng lên
  4. Xem xét và Thông qua Danh sách Cầu Phong, Cầu Thăng của Chức Sắc, Chức Việc và Tín đồ theo Luật Công Cử
  5. Quyết Nghị Đại Hội
 
Xin xem Bản Huấn Lịnh và Chương Trình sau đây :