HỘI THẢO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH

Cập nhật 2023-06-16 16:12:54

Tin từ Dhaka, Bangladesh – Ngày 11/6/2023
 
Vào ngày 11/6/2023, Trung Tâm Nghiên Cứu Triết Học DEV, trực thuộc Trường Đại Học Dhaka, Bangladesh đã tổ chức một buổi Hội Thảo với chủ đề “Đạo Cao Đài: Một Điển Hình Xuất Sắc về Tính Dung Hợp Tôn Giáo” tại Khoa Triết Học.
 
Giáo Sư Tiến Sĩ Anisuzzaman, Phó Chủ Tịch Trường Đại Học Global Bangladesh cũng đã tham dự Hội Thảo với vai trò là người hướng dẫn thảo luận. Trong khi đó, Giáo Sư Tiến Sĩ Kazi Nurul Islam, Giáo sư danh dự của Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Thế Giới, Trường Đại Học Dhaka, chủ trì buổi Hội Thảo.
 
Giáo Sư Tiến Sĩ Shah Kawthar Mustafa Abululayee, Trưởng Khoa Triết Học, kiêm Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Triết Học DEV, Trường Đại Học Dhaka, điều hành buổi Hội Thảo.
 
Ngoài ra, còn có các Giảng viên và sinh viên thuộc các Phân Khoa khác đến tham dự Hội Nghị.
 
Giáo sư Mohammad Jahangir Alam đã diễn giải các giai đoạn hình thành và phát triển của Đạo Cao Đài; gắn kết với các yếu tố truyền thống của Việt Nam như các truyền thuyết, giáo lý và thực tiển; mối liên hệ với các yếu tố tôn giáo, văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và Tây Phương để đưa ra một cái nhìn tổng thể về sự phát triển của Đạo Cao Đài là một quá trình lâu dài của sự hội nhập văn hóa Đông – Tây.
 
Theo Giáo sư Alam, các yếu tố về văn hóa, lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc đặt một nền móng vững chắc cho sự hình thành một nền tôn giáo dung hợp như Đạo Cao Đài ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20.
 
Bên cạnh đó, Giáo sư Alam cũng nhấn mạnh việc tìm hiểu về quá trình hội nhập văn hóa Việt Nam khi nghiên cứu về Đạo Cao Đài bởi vì Đạo Cao Đài dung hợp nhiều yếu tố đa dạng từ tôn giáo, văn hóa ở bản địa.
 
Giáo sư Islam ví Đạo Cao Đài như một tác phẩm nghệ thuật gồm nhiều mảnh ghép hoàn hảo.
 
Giáo sư Anisuzzaman đã đánh giá cao cách tiếp cận nghiên cứu Đạo Cao Đài với Chủ Nghĩa: Thiên Thượng – Thiên Hạ, đem đến Bác Ái – Công Bình.