Hội Thánh công nhận chức việc hải ngoại.

Cập nhật 2010-11-25 08:03:46

 

 

 

  • LÊ NGỌC ĐIỆP (sinh năm 1923), đắc cử Chánh Trị Sự từ ngày 14-10-2007
  • VÕ THÀNH ĐÔ (sinh năm 1964), đắc cử Phó Trị Sự từ ngày  14-10-2007
  • NGUYỄN THỊ NGỌC NHỜ (sinh năm 1941), đắc cử Chánh Trị Sự từ ngày  20-9-2009
  • LÊ THỊ TIÊN (sinh năm 1944), đắc cử  Phó Trị Sự từ ngày 20-09-2009
  • NGUYỄN THỊ TƯ (sinh năm 1951), đắc cử Thông Sự từ ngày 20-09-2009
  • LÊ MINH ĐỨC (sinh năm ???), đắc cử Thông Sự từ ngày 20-09-2009

 

2- Huấn Lịnh số 419/85-NCPS-HL, ký ngày 11-11-2010 (âl. ngày 6 tháng 10 Canh Dần), công nhận hai (2) Chức Việc thuộc Thánh Thất Cao Đài Utah, thuộc thành phố Salt Lake City, tiểu bang Utah, gồm có :

 

 

  • NGUYỄN XUÂN SƠN (sinh năm 1939), đắc cử Chánh Trị Sự từ ngày 08-08-1998
  • NGUYỄN THỊ BẢY (sinh năm 1938), đắc cử Chánh Trị Sự từ ngày 10-9-2005

 

Theo 2 Huấn Lịnh này thì CTS Lê Ngọc Điệp của Thánh Thất Boston đã làm đơn xin Hội Thánh hợp thức hóa công nhận Bàn Trị Sự từ ngày 02-08-2009, và CTS Nguyễn Xuân Sơn của Thánh Thất Utah nộp đơn từ ngày 30-3-2010. Theo Điều 2 của Huấn Lịnh thì quý Chức Việc nêu trên phải :

 

-  Trọn tùng luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và của nước sở tại.

-  Tùng lịnh Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Việt Nam, và cấp trên trực tiếp mà hành đạo.

-  Hướng dẫn đồng đạo trong Giáo phận lo việc tu hành thuần túy.

-  Thường xuyên liên lạc Hội Thánh để được hướng dẫn việc hành đạo và lối sống tốt đời đẹp Đạo.

 

 

Được biết Thánh Thất Boston có khoảng 30 gia đình, hành đạo dưới sự dẫn dắt của Bà Lễ Sanh Hương Muội ở Dallas, Texas. Còn tại Thánh Thất Utah thì ít hơn, chỉ có khoảng 2-3 gia đình mà thôi.

 

 

Đây là một biến chuyển lịch sử rất quan trọng  cho Đạo vì từ hơn 35 năm nay, do tình cảnh đạo sự tại quê nhà khá phức tạp, ngày hôm nay Hội Thánh mới chú ý đến đồng đạo hải ngoại. Trong Hiến Chương 2007 cũng đã đề cập đến vấn đề hải ngoại, nhưng thực tình mà thấy, cho đến nay, năm 2010, Hội Thánh cũng chưa đưa ra được một chính sách hay phương thức gì để thuyết phục được đồng đạo hải ngoại trở về với Hội Thánh. Với 2 Huấn Lịnh này, chúng tôi nghĩ, tín đồ Cao Đài TTTN ở ngoài nước trong tương lai sẽ cảm thấy thống nhất được phương hướng hành đạo, khác với trước đây mỗi nơi một ý, muốn hiểu luật lệ hay lễ nghi của Đạo cách nào cũng được, ai cũng cho mình là đúng. Do đó Đạo càng ngày càng phân rẽ.

 

 

Hai Huấn Lịnh này được xem như là môt thành công vượt bực của Hội Thánh nói riêng, và chính sách của chánh phủ VN nói chung. Đó là việc đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, còn Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36.

 

 

Tóm lại, đây là một biến cố rất quan trọng trong lịch sử Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Huấn Lịnh nói ở đây là bước đầu của Hội Thánh mở rộng vòng tay ra hải ngoại, dù rằng hiện thời chưa có Thông Tư nào chính thức ban bố các quy điều trong việc hành đạo tại hải ngoại, sự phối hợp và phục tùng với Hội Thánh sẽ ra sao. Người VN định cư lâu năm ở hải ngoại, đều biết là luật lệ ở VN và luât pháp của các quốc gia khác không hẵn hoàn toàn giống nhau, việc hành đạo chắc rằng cũng sẽ có ít nhiều sửa đổi cho thích hợp với hoàn cảnh sinh sống của tín đồ. Đức Chí Tôn cũng đã tiên tri trước là việc hành đạo tại nước ngoài cũng phải tùy theo phong tục tập quán và luật lệ mà phải đổi thay cho phù hợp.

 

 

Chúng tôi tin rằng 2 Huấn Lịnh này sẽ đem lại sự bàn thảo sâu rộng và sôi nỗi ở tất cả các Thánh Thất khác tại hải ngoại. Vậy chúng ta hãy chờ xem Thiên Cơ xoay chuyển.

 

 

Xin bấm vào đây để xem 2 Huấn Lịnh.