HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH VẠN PHÁP CUNG

Cập nhật 2023-06-29 10:41:28

 (Tin Toà Thánh Tây Ninh, ngày 28/06/2023) 
 
Căn cứ vào Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bổ sung năm Nhâm Dần 2022, Bộ phận tu chơn gồm: Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung và Vạn Pháp Cung dành cho những tu sĩ nam, nữ theo đường tu chơn ; mỗi Cung có Nội qui riêng, nhưng đều tuân tùng Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, dưới sự trông nom chung của Hội Thánh.
 
Vào lúc 09 giờ ngày 09 tháng 05 năm Quý Mão (DL.26/06/2023), Phối Sư Thái Thọ Thanh Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Tây Ninh và nhị vị Phó Trưởng Ban đến Vạn Pháp Cung ban hành Văn bản số 10/98-LV/BN đề ngày 18-04 Quý Mão (Dl. 05-06-2023) của Hội Thánh, bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Điều hành Vạn Pháp Cung sau chỉnh đốn gồm 04 vị như sau:
 
1.    Đạo hữu Phan Thanh Khiết, sinh năm 1951 đảm nhiệm Trưởng Ban Điều Hành Vạn Pháp Cung  
2.    Đạo hữu Nguyễn Văn Pháp, sinh năm 1954 đảm nhiệm Phó Trưởng Ban Điều hành Vạn Pháp Cung  
3.    Đạo hữu Phan Kim Loan, sinh năm 1951 đảm nhiệm Thư ký Ban Điều hành Vạn Pháp Cung 
4.    Đạo hữu Nguyễn Thị Mau, sinh năm 1959 đảm nhiệm Thủ quỹ Ban Điều hành Vạn Pháp Cung. 
 
Tham dự buổi ban hành Bổ nhiệm về phía chính quyền địa phương có ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân và ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường Ninh Sơn, Ban Cai quản Họ đạo phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh và các vị tu chơn tại Vạn Pháp Cung. 
 
Sau buổi ban hành, các vị Chức sắc và quan khách dùng cơm chay thanh đạm trước khi từ giã ra về vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.