HỌ ĐẠO THÀNH PHỐ CÀ MAU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-05-26 08:00:02

(Tin Cà Mau ngày 23/05/2022, Tường thuật: Cao Đài TV - hình ảnh: Thông sự Lê Tường Lãm)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở do Hội Thánh ban hành, vào ngày 17 tháng 4 năm Nhâm Dần (DL. 17/05/2022), Họ Đạo Thành Phố Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường nơi Thánh Thất Họ đạo.
 
Đến tham dự đại hội, về phía Chính quyền có quý khách mời như sau:
 
- Ông Ngô Hòa Dựa – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau
- Bà Trần Diệu Hiền – Phó Trưởng ban Tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
- Bà Đỗ Diệu Hiền – Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Cà Mau
- Ông Nguyễn Văn Huynh – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Cà Mau
- Ông Trần Minh Lăng – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau
- Ông Trương Quốc Cường – Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Cà Mau
- Cùng sự chứng dự của quý Cán bộ đại diện chính quyền phường 2, phường 3 Tp. Cà Mau
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
- Giáo Hữu Thái Hiệp Thanh – Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau
- Giáo Hữu Hương Cao – Phó Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau đặc trách Nữ phái
- Giáo Hữu Thượng Thành Thanh – Phó Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau
 
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội:
- Lễ Sanh Thái Xây Thanh – Cai Quản Họ Đạo thành phố Cà Mau
- Lễ Sanh Hương Lý – Phó Cai Quản Họ Đạo Cái Nước đặc trách Nữ phái
- Lễ Sanh Thái Sơn Thanh – Phó Cai Quản Họ Đạo thành phố Cà Mau
Và với sự tham dự gần 200 vị Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ
 
Diễn tiến Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Họ Đạo thành phố Cà Mau như sau:
08 giờ: khai mạc Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 Họ Đạo Tp. Cà Mau. Đồng nhi đọc kinh nhập hội.
 
Sau đó, Ban Cai Quản Họ Đạo Thành phố Cà Mau đã ôn lại quá trình 5 năm hành Đạo tại địa phương, cùng nhau xem lại những thành quả mà Họ Đạo đạt được trong 5 năm vừa qua 2017-2022 và đưa ra phương hướng hoạt động của năm năm tiếp theo 2022-2027.
 
Tiếp theo, Đại hội xem xét hồ sơ những vị Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ hữu đức, hữu tài đệ trình lên Hội Thánh để xin dự sổ Cầu phong, Cầu thăng.
 
Đại hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Cầu phong, Cầu thăng, Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh gồm:
 
+ Cầu Phong Lễ Sanh: 9 vị
+ Cầu Thăng Phối Sư : 1 vị
+ Cầu Thăng Giáo Sư : 5 vị
+ Cầu Thăng Giáo Hữu : 2 vị
+ Cầu Thăng Cai Nhạc : 1 vị 
+ Nghị Viên: 6 vị
+ Phái Viên: 2 vị
        
Sau cùng là phần đọc kinh Xuất hội. Mãn hội vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Họ Đạo Thành Phố Cà Mau thành công viên mãn.
 
Được biết, sau Đại hội, Ban Tổ chức mời quý quan khách chính quyền cùng toàn hội dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường.
 
Sau đây là một số hình ảnh chi tiết :