• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-06-14 11:46:13

(Tin Tây Ninh, ngày 11/06/2022, Hình ảnh và tường thuật của Phó trị sự Đặng Trung Hiếu)
 
Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 05 Nhâm Dần (Dl. 11/06/2022), Họ Đạo phường Long Thành Trung, Thị xã Hòa Thành long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022.
 
Về phía Chính quyền có sự tham dự của quý khách mời:
- Ông Võ Hoàng Anh Duy - đại diện Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh Tây Ninh;
- Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hoà Thành;
Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Công an, Thị đội và một số cơ quan ban ngành đoàn thể Thị Xã Hòa Thành, và đại diện chính quyền phường Long Thành Trung.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của Giáo Sư Thái Thọ Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh; Cùng Ban Cai quản Họ đạo phường Long Thành Trung, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại, ước lượng khoảng 350 người dự Đại hội.
 
Thành phần Chủ tọa đoàn gồm có:
 
- Giáo Sư Thái Thọ Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh.
- Lễ Sanh Thượng Thuận Thanh - Cai Quản Họ Đạo phường Long Thành Trung, Thị xã Hòa Thành;
- Lễ Sanh Thái Việt Thanh - Phó Cai Quản Họ Đạo;
- Lễ Sanh Hương Pha - Phó Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu;
-Thư ký Đại Hội: Phó Trị Sự Lâm Minh Tùng và Phó Trị Sự Đặng Trung Hiếu.

 Diễn tiến chương trình Đại hội:
 
Sau phần đọc kinh nhập hội, Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự, giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội. Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội phát biểu khai mạc.
 
Bốn nội dung chính của Đại hội:
 
1. Ban Cai Quản Họ Đạo trình báo cáo Tổng kết Đạo sự 05 năm vừa qua giai đoạn 2017-2022 và Đại cương chương trình hành đạo trong 05 năm tới 2022-2027. Cả Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100%. 
 
2. Đại hội đã thông qua danh sách Chức việc và Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong phẩm Lễ sanh và các phẩm tương đương. Tổng cộng có 20 vị (gồm 10 nam, 10 nữ). Toàn hội biểu quyết thống nhất 100%.
 
Sau đó, Ban Tổ chức trình Đại hội danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng nhứt phẩm. Tổng số Chức sắc tại Họ đạo xin dự sổ Cầu thăng là 14 vị, gồm có nam 11 vị và nữ 03 vị, cụ thể như sau:
+Cầu thăng phẩm Giáo sư và các phẩm tương đương: 05 vị (nam 04 vị, nữ 01 vị);
+Cầu thăng phẩm Giáo hữu và các phẩm tương đương: 09 vị (nam 07 vị, nữ 02 vị).
 
Toàn hội biểu quyết thống nhất danh sách trên với tỷ lệ 100%.
 
3. Họ Đạo Liên phường P. Long Thành Trung, Thị xã Hòa Thành đệ trình 03 nguyện vọng chính đáng để Đại hội thảo luận và tổng hợp để dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh nhằm phát huy mối Đạo. Toàn Đại hội đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nguyện vọng với tỷ lệ 100%.
 
4. Tiếp theo là phần công cử Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ban Thư Ký Đại hội trình danh sách các vị Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ có lối sống tốt đời, đẹp đạo để toàn hội biểu quyết. Toàn hội thống nhất 100%:
 
            + 06 Nghị viên: 01 Chánh trị sự nam - 01 Chánh trị sự nữ, 01 Phó trị sự nam và 01 Phó trị sự, 01 Thông sự nam – 01 Thông sự nữ.
            +  02 Phái viên: 02 vị đạo hữu.    
 
Tiếp theo, các vị đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
Phát biểu bế mạc, Chủ tọa đoàn để lời cảm ơn đến quý khách mời đã đến tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo.
 
Cuối cùng, Thư ký Đại Hội tuyên đọc Vi bằng Đại hội. Sau đó, toàn hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Vi bằng với tỷ lệ 100%.
 
16 giờ 00 phút: Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội kết thúc.
 
Ban Cai quản Họ đạo mời quý khách mời, quý bổn đạo dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường và khuôn viên Thánh Thất.
 
Sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội nói trên: