• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HOÀ, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HOÀ, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-06-13 05:30:31

(Tin Trảng Bàng, ngày 08/06/2022 -Tường thuật: PTS Nguyễn Minh Vương;  hình ảnh: Đặng Quốc Dương)
 
Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào chiều ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Dần (DL. 08/06/2022), Họ Đạo phường An Hoà, Thị xã Trảng Bàng, Tĩnh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thánh Thất Họ Đạo.
 
Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 100 vị.
 
Về phía chính quyền đến dự đại hội, có quý quan khách như sau:
 
-Ông Phạm Hồng Phương – Đại diện Ban Tôn giáo Dân tộc, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh;
-Ông Trần Nam Trẹt – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Trảng Bàng.
-Trung tá Huỳnh Công Danh – Chính uỷ viên BCH Quân sự Thị xã Trảng Bàng.
-Ông Trần Minh Kha - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Hoà.
-Bà Trần Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Phường An Hoà.
 
Cùng hiện diện có quý lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, ban quản lý các khu phố trên địa bàn phường An Hoà.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
 
-Giáo Hữu Thái Trung Thanh – Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh
- Ban Cai Quản, quý Chức sắc, Chức Việc và Đồng đạo trên địa bàn Họ Đạo.
 
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm có:
 
-Giáo Hữu Thái Trung Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh tĩnh Tây Ninh
-Giáo Hữu Thượng Tụi Thanh – Cai quản Họ Đạo.
-Lễ Sanh Ngọc Cường Thanh - Phó Cai quản Họ Đạo.
-Lễ Sanh Hương Loan – Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Nữ phái.
-Lễ Sanh Hương Chưởng – Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Điện thờ Phật Mẫu.
 
Những diễn tiến của Đại hội như sau:
 
14 giờ: Toàn Đại hội tiến vào Chánh điện Thánh Thất Họ đạo phườngAn Hoà bái lễ và cầu nguyện Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng.
 
Sau phần đọc kinh nhập hội, Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự, giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội. Giáo Hữu Thái Trung Thanh, Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh, Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội phát biểu khai mạc.
 
Ban Cai Quản Họ Đạo đọc báo cáo Tổng kết Đạo sự 05 năm vừa qua giai đoạn 2017-2022 và Đại cương chương trình hành đạo trong 05 năm tới 2022-2027. Cả Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100%.
 
Họ Đạo phườngAn Hoà đệ trình 03 nguyện vọng chính đáng để Đại hội thảo luận và tổng hợp để dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh nhằm phát huy mối Đạo.
 
Toàn Đại hội đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nguyện vọng dâng lên Hội Thánh 100%.
 
Sau đó, Ban Tổ chức trình Đại hội danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng nhứt phẩm theo Luật Đạo và thể lệ Cầu phong, Cầu thăng năm Nhâm Dần 2022. Số Chức sắc tại Họ đạo phường An Hoà xin dự sổ Cầu thăng phẩm Giáo Hữu năm nay là 01 vị nam. Toàn hội biểu quyết thống nhất danh sách trên với tỷ lệ 100%.
 
Tiếp theo là phần công cử Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Ban Thư Ký Đại hội trình danh sách các vị :
 
+ Nghị viên: 06 vị bao gồm: 01 Chánh trị sự nam - 01 Chánh trị sự nữ, 01 Phó trị sự nam và 01 Phó trị sự, 01 Thông sự nam – 01 Thông sự nữ.
+ Phái viên: 02 vị đạo hữu.
 
Tiếp theo, các vị đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
Phát biểu bế mạc, Chủ tọa đoàn để lời cảm ơn đến quý khách mời đã đến tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo.
 
Cuối cùng, Thư ký Đại Hội tuyên đọc Vi bằng Đại hội. Sau đó, toàn hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Vi bằng với tỷ lệ 100%.
 
16 giờ: Đồng nhi đọc kinh Xuất hội.
 
Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Cai Quản mời quý khách mời, quý bổn đạo dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường và khuôn viên Thánh Thất.
 
Sau đây là một vài hình anh của Đại Hội nói trên :