• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG LONG HOA-LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG LONG HOA-LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-06-13 06:01:20

(Tin Tây Ninh, ngày 12/06/2022 - Tường thuật và hình ảnh của Cao Đài TV)
 
Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào chiều ngày 12 tháng 05 năm Nhâm Dần (DL. 10/06/2022), Họ Đạo Liên phường Long Hoa – Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường – Thánh Thất Họ Đạo Liên Phường. 
 
Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 150 vị. 
 
Về phía chính quyền đến dự đại hội, có quý quan khách như sau:
 
-Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TX. Hòa Thành;
-Bà Trần Thúy Oanh – Phó Bí thư Đảng ủy P. Long Hoa;
-Ông Nguyễn Quốc Thời – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc P. Long Hoa;
-Ông Nguyễn Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân P. Long Hoa;
-Bà Nguyễn Hồng Mai – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân P. Long Hoa;
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
 
-Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh
-Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh kiêm Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh. 
 
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm có:
 
-Giáo sư Thái Thọ Thanh – Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh;
-Giáo hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh;
-Giáo hữu Thái Lịnh Thanh – Cai quản Họ đạo Liên phường Long Hoa – P. Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành;
-Lễ sanh Hương Độ – Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Nữ phái;
-Lễ sanh Thượng Liêm Thanh – Phó Cai quản Họ Đạo;
 
Những diễn tiến của Đại hội như sau: 
 
Sau phần đọc kinh nhập hội, Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự, giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội. Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội phát biểu khai mạc.
 
Bốn nội dung chính của Đại hội:
 
1. Ban Cai Quản Họ Đạo trình báo cáo Tổng kết Đạo sự 05 năm vừa qua giai đoạn 2017-2022 và Đại cương chương trình hành đạo trong 05 năm tới 2022-2027. Cả Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100%. 
 
2. Đại hội đã thông qua danh sách Chức việc và Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong Phẩm vị Lễ Sanh và các Phẩm vị tương đương. Tổng cộng có 34 vị (gồm 16 nam, 18 nữ). Toàn hội biểu quyết thống nhất 100%.
 
Sau đó, Ban Tổ chức trình Đại hội danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng nhứt phẩm. Tổng số Chức sắc tại Họ đạo xin dự sổ Cầu thăng năm nay là 37 vị, gồm có nam 19 vị và nữ 18 vị, cụ thể như sau: 
 
+ Giáo sư cầu thăng Phẩm Phối sư: 03 vị (gồm 02 nam, 01 nữ).
+ Cầu thăng phẩm Giáo sư và tương đương: 17 vị (gồm 07 nam, 10 nữ).
+ Cầu thăng phẩm Giáo hữu và tương đương: 17 vị (gồm 10 nam, 07 nữ). 
 
Toàn hội biểu quyết thống nhất danh sách trên với tỷ lệ 100%. 
 
 3. Họ Đạo Liên phường Long Hoa – P. Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành đệ trình 01 nguyện vọng chính đáng để Đại hội thảo luận và tổng hợp để dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh nhằm phát huy mối Đạo. Toàn Đại hội đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nguyện vọng với tỷ lệ 100%. 
 
4. Tiếp theo là phần công cử Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ban Thư Ký Đại hội trình danh sách các vị Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ có lối sống tốt đời, đẹp đạo để toàn hội biểu quyết. Toàn hội thống nhất 100%:
 
            + 06 Nghị viên: 01 Chánh trị sự nam - 01 Chánh trị sự nữ, 01 Phó trị sự nam và 01 Phó trị sự, 01 Thông sự nam – 01 Thông sự nữ.
            +  02 Phái viên: 02 vị đạo hữu.  
           
Tiếp theo, các vị đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
Phát biểu bế mạc, Chủ tọa đoàn để lời cảm ơn đến quý khách mời đã đến tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo. 
 
Cuối cùng, Thư ký Đại Hội tuyên đọc Vi bằng Đại hội. Sau đó, toàn hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Vi bằng với tỷ lệ 100%. 
 
16 giờ 00 phút: Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội kết thúc.
 
Ban Cai quản Họ đạo mời quý khách mời, quý bổn đạo dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường và khuôn viên Thánh Thất. 
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội nói trên :