• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC PHỔ BIẾN THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH 2022 VÀ NHẬP MÔN THÊM TÍN ĐỒ

HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC PHỔ BIẾN THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH 2022 VÀ NHẬP MÔN THÊM TÍN ĐỒ

Cập nhật 2022-05-03 17:40:53

(Tin Đài Bắc ngày 1/5/2022– Bản tin và Hình ảnh: Họ Đạo Đài Bắc)
 
Lúc Ngọ thời, ngày 01/04 Nhâm Dần (Dl: 01/05/2022), khoảng 20 tín đồ về tham dự thời cúng tại Thánh Thất tạm mới của Họ Đạo Đài Bắc tại Huyện Tân Ốc, Thành Phố Đào Viên và tham gia buổi họp mặt để nghe phổ biến Thông tri của Hội Thánh về Thể lệ Cầu thăng, Cầu phong của kỳ Đại Hội Nhơn Sanh năm 2022.
 
Trong thời cúng hôm nay, Họ Đạo Đài Bắc cũng đã tổ chức nhập môn cho 02 vị tín đồ mới, nâng tổng số tín đồ nhập môn tại Đài Loan lên 8 vị kể từ ngày Họ Đạo được thành lập. Hai vị tín đồ mới gồm, vị Nguyễn Thanh Nhàn, quê gốc Đồng Tháp và vị Võ Nghi Huyền, quê gốc Cà Mau, đã sang Đài Loan làm việc nhiều năm, nay đến xin nhập môn và tham gia sinh hoạt Đạo cùng Họ Đạo Đài Bắc.
 
Sau thời cúng, đồng Đạo cũng đã tham dự buổi họp để nghe phổ biến Thông Tri của Hội Thánh về Thể lệ Cầu thăng, Cầu phong của kỳ Đại Hội Nhơn Sanh năm 2022. Hiền huynh CTS. Nguyễn Tuấn Em, Quyền Cai Quản Họ Đạo đã thay mặt Ban Cai Quản thông qua Thông tri của Hội Thánh, báo cáo hoạt động của Họ Đạo kể từ khi thành lập, lấy ý kiến đồng đạo về công cử chức việc cầu phong, hướng dẫn thảo luận nguyện vọng của nhơn sanh trình lên Đại Hội Hội Thánh và hướng dẫn công cử chức việc, đạo hữu tham dự Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Ngoài ra, đồng Đạo cũng thảo luận phương hướng phát triển Họ Đạo Đài Bắc trong tương lai, tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực và phổ biến Kinh sách, thánh ngôn và lịch sử Đạo Cao Đài cho người Hoa nói chung, và người Đài Loan nói riêng để góp phần làm cho công cuộc phổ truyền nền Đại Đạo ngày càng khởi sắc.