HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN, LÀM LỄ NHẬP MÔN CHO TÍN ĐỒ MỚI

Cập nhật 2021-10-08 05:15:40

(Tin Đài Bắc, Đài Loan ngày 6/10/2021 – Tin tức và Hình Ảnh: Họ Đạo Cao Đài Đài Bắc, Đài Loan)
 
Trong buổi cúng Ngọ Thời, ngày 1 tháng 9 Tân Sửu (DL: 6/10/2021), Ban Cai Quản Họ Đạo Đài Bắc đã tổ chức Lễ Nhập Môn cho vị Tín đồ Nguyễn Thị Thùy Trang, 43 tuổi, Quốc tịch Đài Loan tại Thánh Thất tạm của Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan theo nghi thức Đạo Cao Đài.
 
Đây là Vị Tín đồ đầu tiên nhập môn vào Đạo Cao Đài ở Đài Loan kể từ khi Họ Đạo Đài Bắc được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cho phép thành lập theo Huấn Lịnh số 299/95-NCPS-HL, ký ngày 17 tháng 4 (nhuần) năm Canh Tý (DL: 08/6/2020). Một Sớ Cầu Đạo Tạm được phát cho đương sự, trong khi chờ đợi Hội Thánh cấp Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ.
 
Kể từ khi thành lập, Chức Việc và Đồng Đạo Cao Đài ở Họ Đạo Đài Bắc đã tích cực thực hiện các hoạt động Đạo sự, quy tụ đồng Đạo là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Đài Loan về tham gia sinh hoạt Đạo, thực hành tín ngưỡng tôn giáo và giữ vững đức tin nơi Đại Từ Phụ - Đại Từ Mẫu trong buổi Phổ Độ kỳ ba này.
 
Bên cạnh đó, Chức Việc và đồng Đạo ở Họ Đạo Đài Bắc cũng đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu tôn giáo, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo bạn ở Đài Loan như Duy Tâm Thánh Giáo, Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn, Thiên Đế Giáo và tham gia thuyết trình về Đạo Cao Đài ở các cuộc Hội Thảo Quốc Tế trực tuyến và trực tiếp tổ chức tại Hàn Quốc, Đài Loan và Nhựt Bản để giới thiệu hình ảnh Đạo Cao Đài và văn hóa Việt Nam.
 
Việc thực hiện Lễ Nhập Môn cho tín đồ mới tại Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan vừa là một niềm vui của toàn thể Chức Việc và đồng Đạo tại Đài Loan, vừa là sự khởi đầu đầy triển vọng cho sự phát triển bền vững Đạo Cao Đài giữa lòng dân tộc Trung Hoa theo lời Tiên Tri của Đức Chí Tôn, “Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu”.