HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC - ĐÀI LOAN DI DỜI THÁNH THẤT VỀ ĐỊA ĐIỂM MỚI VÀ NHẬP MÔN THÊM TÍN ĐỒ

Cập nhật 2022-04-12 05:51:09

(Tin Đài Bắc ngày 10/4/2022 – Hình ảnh và bài viết của Họ Đạo Đài Bắc)
 
Lúc Ngọ thời ngày 10 – 3 Nhâm Dần (Dl: 10/4/2022), Ban cai quản Họ Đạo Đài Bắc cùng tổng cộng 22 đồng Đạo ở Đài Loan đã tổ chức Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn thờ tại Thánh Thất mới của Họ Đạo Đài Bắc và tổ chức nhập môn cho 2 vị tín đồ mới.
 
Khách mời tham dự Lễ Thượng Tượng của Họ Đạo có Bà Phạm Mỹ Dung – Chủ Tịch Hội Xúc Tiến Văn Hóa Dân Gian Tân Di Dân tại Thành Phố Tân Trúc, Đài Loan.
 
Do nhu cầu và phương hướng phát triển của Họ Đạo tại Đài Bắc, cũng như được sự hướng dẫn kịp thời của Ban Đại Diện Hội Thánh ở Hải Ngoại, Ban Cai Quản và Đồng Đạo ở Họ Đạo Đài Bắc đã thống nhất di dời nơi sinh hoạt tạm ở Quận Trung Lịch, Thành Phố Đào Viên về địa điểm mới ở địa chỉ: Số 1/327, Đường Số 1 Thâm Quyến, Huyện Tân Ốc, Thành Phố Đào Viên (桃園市新屋區深圳一路 317 之 1 號).
 
Được sự giúp đỡ tận tình của Hiền Huynh Lưu Gia Tiến và Hiền Tỷ Võ Kim Nga và sự chung tay của Đồng Đạo tại Đài Loan, Họ Đạo Đài Bắc đã chuyển về nơi thờ tự và sinh hoạt Đạo mới, thuận tiện cho việc phổ truyền Đạo Cao Đài ở Đài Loan. Trong tương lai, vì thửa đất còn rộng, dự trù sẽ xây cất Thánh Thất Mẫu số 6 Tòa Thánh Tây Ninh tại đây.
 
Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Đồng Đạo đến tham dự buổi Lễ Thượng Tượng thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch của Chính Phủ Đài Loan.
 
Đồng thời, trong buổi Lễ Thượng Tượng, Họ Đạo cũng đã tổ chức nhập môn cho 2 vị tín đồ mới tự nguyện nhập môn làm môn đệ Đức Chí Tôn.
 
Kể từ khi được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cho phép thành lập đến nay, việc Đạo của Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan không ngừng phát triển, với việc tích cực tham gia các Hội Thảo Quốc Tế tại các trường Đại Học để giới thiệu Đạo Cao Đài, xuất bản bài báo khoa học về Đạo Cao Đài trên các Tạp Chí chuyên ngành, tích cực giao lưu giữ vững mối quan hệ với các tôn giáo bạn ở địa phương, và thực hiện các buổi lễ thượng tượng, nhập môn tín đồ mới, đưa Đạo Cao Đài ngày càng gần gũi đối với người dân Đài Loan.
 
Đồng Đạo ở Đài Loan quan tâm, vui lòng liên hệ Ban Cai Quản Họ Đạo Đài Bắc ở địa chỉ mới tại: Số 1/327, Đường Số 1 Thâm Quyến, Huyện Tân Ốc, Đào Viên (桃園市新屋區深圳一路 317 之 1 號).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LẴNG HOA CHỨC MỪNG CỦA ĐẠI HUYNH PHỐI SƯ NGỌC HỒNG THANH
 
 
LẴNG HOA CHÚC MỪNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH
CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI
 
 
 
 
 
 
 
CTS NGUYỄN TUẤN EM GIẢI THÍCH CÁCH THỜ CÚNG CHO
HAI VỊ TÍN ĐỒ NGƯỜI ĐÀI LOAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỤP CHUNG HÌNH KỶ NIỆM VỚI VỊ
KHÁCH DANH DỰ BÀ PHẠM MỸ DUNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẤT CÒN RỘNG HY VỌNG SẼ XÂY CẤT THÁNH THẤT
MẪU SỐ 6 TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI ĐÂY