ĐỨC BÀ NỮ ĐẦU SƯ HƯƠNG NHÌN NHẬP BỬU THÁP

Cập nhật 2012-05-23 08:02:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/12/2011)

Hôm nay ngày 3/12/2011 (âl. 09/11 Tân Mão) là ngày cuối cùng cho Thánh lễ đạo táng Đức Nữ Đầu Sư Hương Nhìn, vì là ngày cung nghinh Liên Đài kỵ Long Mã nhập Bửu tháp. Đúng 8 giờ sáng tại Cửu Trùng Thiên, đồng đạo đã tề tựu rất đông đảo và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã hướng dẫn toàn thể Chức Sắc nam nữ vào bái lễ trước khi Ban Nhà Thuyền di chuyển Liên Đài kỵ Long Mã ra khỏi Cửu Trùng Thiên để di chuyển đến vị trí nhập bửu tháp. Số đồng đạo tham dự hôm nay rất đông, ước tính vào khoảng 20 ngàn người.

Lộ trình của đoàn tang lễ đi ra Tây khán đài đến Đại Lộ Phạm Hộ Pháp, đi ngang Đền Thánh ngừng 2 phút, đến Nữ Đầu Sư Đường ngừng 2 phút, đến Giáo Tông Đường ngừng 2 phút, đến Hiệp Thiên Đài ngừng 2 phút, đến Hộ Pháp Đường ngừng 2 phút, đến Báo Ân Từ ngừng 2 phút, đến Nam Đầu Sư Đường ngừng 2 phút, quanh qua Đại lộ Oai Linh Tiên, qua Đại lộ Cao Thượng Phẩm, đến Văn Phòng Phước Thiện Nam ngừng 2 phút, đến Văn hòng Phước Thiện Nữ ngừng 2 phút, sau đó vòng qua Tây khán đài thẳng tới Bửu tháp.  Được biết hiện tại ở phía tay mặt của Đền Thánh (từ trong ngó ra) có 3 bửu tháp của 3 vị tiền bối Nữ Đầu Sư, gồm có một Bửu Tháp chính lớn và hai bửu tháp nhỏ (bửu tháp lớn là của Bà cố Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, hai bửu tháp nhỏ là của hai Bà cố Nữ Đầu Sư Hương Lự và Hương Ngộ). Bửu tháp của Bà Hương Nhìn sẽ nhỏ và vị trí nằm trước 3 bửu tháp (ngó ra đường Phạm Hộ Pháp).

Khi đoàn tang lễ đến tại vị trí bửu tháp thì tới phần đọc Điếu Văn của đại diện Chức Sắc Nam phái là Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, và đại diện Chức Sắc Nữ phái là Bà Nữ Giáo Sư Hương Đắt, Quyền Thượng Thống Lại Viện nữ. Vì lý do đứng ngoài trời nắng khá lâu (nóng gần 38 độ C), bài Điếu Văn của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như bài diễn văn cảm tạ của đại diện tang quyến đã không được thực hiện vì còn phải đọc Kinh Hạ Huyệt. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 10 giờ cùng ngày. ( Dieu Van cua Ngoc CPSDieu Van cua GS Huong DatLoi tri an cua gia dinh tang quyenCam Ta cua Hoi Thanh)

Quang cảnh đồng đạo tựu tập trước giờ lễ tại Cửu Trùng Thiên

Đoàn Long Mã bái lễ trước khi hành sự

Quý Chức Sắc nam phái

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh và Chức Sắc nam phái bái lễ

Quang cảnh bên trong Cửu Trùng Thiên

Di Liên Đài rời khỏi Cửu Trùng Thiên

Quý Chức Sắc nữ phái

Ban Nhạc Sắc tộc

Liên Đài rời khỏi Cửu Trùng Thiên bước qua Long Mã

Hiền Tài Huỳnh Công Khanh (bưng mâm đèn) là bào đệ của Bà Nữ Đầu Sư

Quang cảnh toàn diện nhìn từ khán đài

Khán đài chật nghẹt

Đoàn Thánh tang bắt đầu di chuyển

Quang cảnh Thánh tang với hằng ngàn đồng đạo tham dự

Quang cảnh trước Cửu Trùng Thiên

Chức Sắc chuẩn bị di chuyển theo Liên Đài

Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh và Giám Đạo Trương Văn Cánh chịu nắng rất giỏi

Một biển người tà áo trắng

Công Viện làm gắp cái đế cho Liên Đài

Ba Tháp của các vị tiền bối Nữ Đầu Sư

Đoàn Thánh tang trên đường về bửu tháp

Đoàn Thánh tang trên đường về bửu tháp

Liên Đài từ từ tiến về Bửu tháp

Quang cảnh nhìn từ trên Đền Thánh

Quang cảnh nhìn từ trên Đền Thánh

Liên Đài vào vị trí của bửu tháp

Long Mã múa 3 vòng quanh Liên Đài

Đại diện Hội Thánh nam phái đọc Điếu Văn (Q. Ngọc CPS Ngọc Thưởng Thanh)

Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh điều khiển chương trình Thánh lễ

Tang quyến bái lạy trong khi đồng nhi đọc Kinh Hạ Huyệt