ĐẠO CAO ĐÀI HIỆN DIỆN TẠI TUẦN LỄ HÒA BÌNH QUỐC TẾ DO VIỆN ĐẠI HỌC DHAKA BANGLADESH TỔ CHỨC

Cập nhật 2024-02-03 14:04:23

(Tin Dhaka, Bangladesh ngày 1/2/2024 – Tường thuật và hình ảnh của GS TS Mohammad Jahangir Alam)
 
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/2/2024, Đại học Dhaka ở Bangladesh trở nên sống động với tinh thần đoàn kết khi đánh dấu Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn Quốc tế do Liên Hiệp Quốc tuyên bố. Chương trình được tổ chức tỉ mỉ là nỗ lực hợp tác giữa Trung tâm Đối thoại Liên Tôn và Liên văn hóa và Khoa Tôn giáo và Văn hóa Thế giới tại Đại học Dhaka. Năm nay, cũng giống như những năm trước, Khoa Tôn Giáo và Trung tâm đã phối hợp tổ chức một loạt sự kiện có tác động mạnh mẽ nhằm giải quyết các vấn đề đương đại liên quan đến sự hòa hợp giữa các tôn giáo.
 
Chuỗi hoạt động đa dạng bao gồm cuộc Tuần Hành Hòa bình , Hội thảo, Tranh luận giữa các trường đại học, Tranh vẽ và trình diễn Nhạc Hòa bình. Những người tham gia bao gồm các thành viên từ các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Bangladesh, cùng với các sinh viên và giảng viên của trường đại học Dhaka. Danh sách khách mời trải dài từ Phó Viện Trưởng đến sinh viên, học giả, thành viên xã hội dân sự, nhà báo và công chúng.
 
Trong cuộc tuần hành cho hòa bình, các sinh viên đảm nhận vai trò đại diện của các tôn giáo lớn trên thế giới và tín ngưỡng bản địa. Đáng chú ý, Đạo Cao Đài có đại diện tham gia cuộc biểu tình, trong đó có một người cầm tấm biểu ngữ mang hình Thiên Nhãn. Năm nay, Đạo Lão xuất hiện đặc biệt trong cuộc tuần hành, thay đổi màu sắc năng động và thể hiện các tôn giáo khác nhau của Đạo Cao Đài.
 
Mục tiêu bao quát của chương trình là nâng cao nhận thức về sự hòa hợp giữa các tôn giáo như nền tảng cho sự ổn định xã hội, từ đó tạo thành nền tảng cho sự phát triển bền vững cho thế giới. Bản chất của lễ kỷ niệm truyền tải một thông điệp quan trọng - rằng ngôn ngữ phổ quát gắn kết chúng ta với nhau là NGÔN NGỮ TÌNH YÊU. Cùng nhau, những người tham gia lặp lại tình cảm rằng họ là một trong hòa bình, đoàn kết trong hòa hợp và thể hiện các nguyên tắc Thống nhất trong Đa dạng và Sắc đẹp trong Khác biệt.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi Tuần :