ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-10-07 11:39:09

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/10/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh và Quốc Cường)
 
Thực hiện theo Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đinh Dậu – 2017 đã ban hành :
 
Từ sáng ngày 13 tháng 8 Đinh Dậu (Dl. 02-10-2017) đồng đạo đã lũ lượt về Nội Ô Tòa Thánh, các cơ sở hành đạo trong Nội Ô Tòa Thánh là nơi đồng đạo tá túc, trú mưa, nghỉ đêm,  và theo thời gian số lượng người cứ tăng dần cho đến chiều ngày 14 thì các cơ sở hành đạo trong Nội Ô không còn chỗ trống, các con đường trong Nội Ô không còn chỗ cho các loại xe khách đậu, một số lớn xe phải đậu bên ngoài. Được biết một số các nhà đồng đạo chung quanh Nội Ô Tòa Thánh hoan hỉ mở rộng cửa tiếp đón đồng đạo về dự lễ tá túc.
 
Bếp Trai đường liên tục đỏ lửa, nấu phục vụ các bữa ăn cho đồng đạo có nhu cầu.
 
Đêm 14-8 cúng Đàn tại Đền Thánh, ngoài số Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu vào được bên trong Đền Thánh, số người ngồi cúng bên ngoài đông đặc hai bên hông Đền Thánh, kín sân gạch trước Đền Thánh trãi dài đến Cửu Trùng Thiên Đại Đồng Xã , ước lượng có trên 50 ngàn người ngồi cúng. Từ ngày Hoằng Khai Đại Đạo năm 1926 đến nay, chưa từng có cảnh tượng nầy.
 
Đàn trưa ngày 15-8 (dl. 4/10/2017) tại Báo Ân Từ, mặc dầu trời trưa nắng gắt, số người không vào được bên trong Nội điện, trong các căn chưng hoa quả hiến lễ chung quanh Báo Ân Từ đã phải ngồi tràn ra Đại Lộ Phạm Hộ Pháp.
 
Nhờ trời chỉ rắc nhẹ ít hạt mưa vào lúc xế chiều, không khí có phần mát dịu, nên Cộ Bông Phật Mẫu, đội diễn Tứ Linh, các đội Sắc tộc Kh’Mer, Tà Mun và các đội biểu diễn phục vụ khác như Phước Lộc Thọ, Chim Phụng, lân cù … đã biểu diễn trọn hai vòng trước Đền Thánh và giải tán trong trật tự.
 
Từ sau đàn cúng chiều, đồng đạo đã ngồi kín từ trong Nội điện, các gian chưng bày quả phẫm chung quanh và tràn ra ngoài đường đến tận rào Bá Huê Viên, lan ra hai bên ; phía bắc đến trước văn phòng Hiệp Thiên Đài, phía nam đến mí rào Nam Đầu Sư Đường chờ giờ Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung.
 
Đến 22 giờ, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Báo Ân Từ bắt đầu. Nhạc công khởi nhạc, các vị Chánh Phối Sư nam nữ mặc lễ phục áo dài trắng vào Nội điện BÂT kỉnh lễ ; hai vị Quyền Thái và Ngọc Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh tiến hành xông hương khu bàn Hội Yến, châm rượu và trà một lần rồi trở về vị trí. Giáo nhi tiến hành thài hiến lễ (13 bài cho mỗi lượt dâng hoa, dâng rượu, dâng trà).
 
Đến 23 giờ 30, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung kết thúc trong không khí thành kính, trang nghiêm của toàn chư môn đệ.
 
Vào lúc 02 giờ sáng rạng ngày 16-8 Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh tuyên bố Bế mạc Đại Lễ, các đơn vị chưng bày quả phẩm tiến hành thu dọn, hiến lại một phần cho Hội Thánh tổ chức Lễ Phát Quà Nhi Đồng.
 
Vào lúc 06 giờ sáng ngày 16-8 Ngài Đầu Sư dâng sớ Cầu an cho Nhi đồng tại Đền Thánh và chủ tọa lễ Phát Quà Nhi đồng tại Trai đường lúc 07 giờ 30 cùng ngày.
 
Do nhằm ngày đi học, nên chỉ có 2400 cháu Nhi đồng đến nhận quà.
 
Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đinh Dậu – 2017 đã kết thúc viên mãn trong niềm hân hoan trọn vẹn của toàn Đạo. Ước đoán tổng cộng đồng đạo về tham dự Dại Lễ Hội Yến 2017 vào khoảng trên 100 ngàn người.