ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Cập nhật 2022-05-24 08:24:12

(Tin TP.HCM, ngày 22/05/2022, Hình ảnh và tường thuật: Cao Đài TV)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, ngày 21 tháng 04 năm Nhâm Dần (Dl. 21/05/2022), Họ Đạo Quận Bình Thạnh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh dưới sự chứng dự của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý khách mời:
 
-Bà Nguyễn Thu Hương.  Uỷ Viên Ban Thường Vụ Quận Uỷ, Chủ Tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam Quận Bình Thạnh.
-Ông Phan Kỳ Trung - Phó Trưởng Ban Nội Vụ Quận Bình Thạnh;
-Ông Nguyễn Xuân Trường - Đội Phó Đội Công An Quận Bình Thạnh.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
 
-Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh;
-Giáo Hữu Hương Dưỡng - Phó trưởng ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái;
-Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh.
 
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm có:
 
-Giáo Hữu Ngọc Lộc Thanh - Cai Quản Họ đạo quận Bình Thạnh;
-Lễ Sanh Hương Hồng - Phó Cai Quản Họ Đạo đ/t nữ phái;
-Chánh Trị Sự Bùi Ngọc Hồng – Thư ký Ban Cai Quản Họ Đạo. 
 
Chương trình Đại hội diễn ra như sau:
 
Vào lúc 8 giờ tuyên bố lý do, thông qua chương trình đại hội, giới thiệu đại biểu chính quyền, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, đại biểu nhơn sanh, đại biểu khách mời.
 
Toàn hội đọc kinh nhập hội.
 
Mời Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn vào vị trí làm việc.
 
Chủ tọa điều hành đại hội.
 
Mở đầu, Giáo Hữu Ngọc Lộc Thanh – Cai Quản Họ Đạo thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.
 
Đại diện các cơ quan chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Đại Hội.
 
Sau đó, Chánh Trị Sự Bùi Ngọc Hồng - Thư Ký Ban Cai Quản Họ đạo thay mặt Họ đạo đọc Bản báo cáo 5 năm hành đạo 2017-2022 tại nơi Họ Đạo quận Bình Thạnh. Giáo Sư Thượng Sang Thanh  Chủ tọa lấy ý kiến góp ý Bảng báo cáo. Toàn hội thống nhất thông qua bảng báo cáo 5 năm hành đạo.
 
Lễ Sanh Hương Hồng – Phó Cai Quản Đặc Trách Nữ Phái đại diện Họ đạo đọc Bảng nguyện vọng nhơn sanh gồm có 9 nguyện vọng dâng về Đại hội Nhơn sanh tại Tòa Thánh. Giáo Sư Thượng Sang Thanh – Chủ tọa lấy ý kiến thông qua 9 nguyện vọng nhơn sanh đóng góp tại Đại Hội. Toàn hội nhất trí 100% thông qua.
 
Chủ tọa thông qua danh sách nghị viên phái viên về tham dự Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh đã được công cử tại Đại Hội Trù Bị gồm 8 vị (gồm 06 Nghị viên, 02 Phái viên). Toàn hội nhất trí 100% thông qua danh sách nghị viên phái viên
 
Chủ tọa thông qua danh sách dự sổ Cầu phong phẩm Lễ Sanh gồm 2 vị gồm 01 nam, 01 nữ. Toàn hội nhất trí 100% thông qua.
 
Chủ Tọa thông qua danh sách dự sổ Cầu thăng gồm 03 vị Chức sắc (02 Nam và 01 Nữ), cụ thể như sau:
 
+ Giáo hữu dự sổ cầu thăng phẩm Giáo sư: 01 vị (nam);
+ Lễ sanh dự sổ cầu thăng phẩm Giáo hữu: 01 vị (nam), 01 vị nữ.
 
Toàn hội nhất trí 100% thông qua danh sách quý chức sắc dự sổ cầu thăng.
 
Kế tiếp, Bà Nguyễn Thu Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN quận Bình Thạnh phát biểu chúc mừng.
 
Sau đó là phần bài phát biểu cảm tưởng của đại diện các Nghị viên phái viên; đại diện các chức việc dự sổ cầu phong.
 
Sau cùng, vị Giáo Sư Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Tp.HCM tổng hợp kết quả Đại hội và phát biểu bế mạc.
 
Thư ký Đại hội đọc Vi bằng Đại hội. Toàn hội biểu quyết thông qua Vi bằng với tỷ lệ 100%
 
Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội bế mạc lúc 10 giờ cùng ngày.
 
Sau đó, Ban tổ chức đã mời quý khách mời cùng toàn hội dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường.
 
Sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội: