ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO QUẬN 4, TP.HCM

Cập nhật 2022-05-24 08:08:28

(Tin TP.HCM, ngày 22/05/2022, Hình ảnh và tường thuật: Cao Đài TV)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, lúc 14 giờ ngày 21 tháng 04 năm Nhâm Dần (Dl. 21/05/2022), Họ Đạo Quận 4 long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh dưới sự chứng dự của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý khách mời:
 
-Ông Nguyễn Tấn Lễ  - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Quận 4.
-Ông Lương Xuân Khoa – Đại diện Phòng Nội vụ quận 4.
-Ông Bùi Đoàn Ngọc Long – Đại diện phòng An ninh Công an quận 4.
-Ông Bùi Quốc Tuấn – Thường vụ Quận ủy – Bí thư Đảng ủy phường 4.
Cùng hiện diện có quý lãnh đạo đại diện Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
 
-Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh;
-Giáo Hữu Hương Dưỡng - Phó trưởng ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái;
-Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh.
 
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm có:
 
-Giáo Hữu Thượng Tòng Thanh – Cai Quản Họ Đạo quận 4.
-Lễ Sanh Hương Ngọc – Phó Cai Quản đặc trách Nữ phái quận 4.
-Lễ Sanh Thái Thiện Thanh – Phó Cai Quản Họ Đạo quận 4.
 
Chương trình Đại hội diễn ra như sau:
 
08 giờ: Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ đồng tiến lên Bửu điện bái lễ và cầu nguyện Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng liêng.
 
08 giờ 15 phút: Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Họ Đạo Quận 4 chính thức khai mạc, đồng nhi đọc kinh Nhập hội.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Đại Hội vui mừng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan chính quyền.

Trong phần nội dung làm việc chính, Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở tại Họ đạo Quận 4 đã tuần tự thống nhất các nội dung sau:
 
Ban Cai Quản Họ Đạo Quận 4 đã báo cáo kết quả hành Đạo trong 5 năm vừa qua 2017-2022 tại địa phương nhận ra một số khuyết điểm còn tồn đọng nơi Họ Đạo và phát huy những ưu điểm làm nền tảng để Họ Đạo Quận 4 phát triển hơn nữa. Sau đó , Đại hội thông qua phương hướng hành Đạo giai đoạn 2022-2027.
 
Đệ trình 03 nguyện vọng của nhơn sanh nơi Họ đạo quận 4 Tp.HCM lên Đại Hội cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Biểu quyết thông qua danh sách 06 Nghị viên, 02 Phái viên dự kiến về tham dự Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương.
 
Thông qua danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng. Được biết, nơi Họ đạo quận 4 có 02 Chức sắc phẩm Lễ sanh cầu thăng phẩm Giáo hữu gồm 01 nam, 01 nữ.
 
Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng lần lượt của Lễ Sanh Hương Ngọc - Phó Cai quản đặc trách Nữ phái Họ đạo quận 4 đại diện nhị vị Chức sắc dự sổ cầu thăng; Thông Sự Nguyễn Phương Quốc Đạt đại diện cho các Nghị viên, Phái viên.
 
Tiếp theo, ông Bùi Quốc Tuấn Ủy Viên Thường Vụ Quận Ủy – Bí Thư Đảng Ủy Phường 4 phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
Sau cùng, vị Giáo Sư Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Tp.HCM tổng hợp kết quả Đại hội và phát biểu bế mạc.
 
Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội bế mạc lúc  16 giờ cùng ngày.
 
Sau đó, Ban tổ chức đã mời quý khách mời cùng toàn hội dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội :