ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO QUẬN 3, TP.HCM 

Cập nhật 2022-05-26 07:26:44

(Tin TP.HCM, ngày 22/05/2022, Hình ảnh và tường thuật: Cao Đài TV)  
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 04 năm Nhâm Dần (Dl. 22/05/2022), Họ Đạo Quận 3 long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh dưới sự chứng dự của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.   
 
Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và một số vị đại diện chính quyền cấp phường. 
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:  
 
-Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh;  
-Giáo Hữu Hương Dưỡng - Phó trưởng ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái;  
-Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh.  
 
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm có:  
 
-Lễ Sanh Thượng Mười Thanh - Cai Quản Họ đạo quận 3;  
-Lễ Sanh Hương Năm - Phó Cai Quản Họ Đạo đ/t nữ phái;  
-Lễ Sanh Hương Vân - Phó Cai Quản Họ đạo;  
 
Chương trình Đại hội diễn ra như sau:  
 
Vào lúc 14 giờ tuyên bố lý do, thông qua chương trình đại hội, giới thiệu đại biểu chính quyền, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, đại biểu nhơn sanh, đại biểu khách mời.  
Toàn hội đọc kinh nhập hội.  
Mời Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn vào vị trí làm việc.  
 
Chủ tọa điều hành đại hội.  
 
Mở đầu, Lễ Sanh Thượng Mười Thanh – Cai Quản Họ Đạo thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.  
 
Đại diện các cơ quan chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Đại Hội.  
 
Sau đó, Chánh Trị Sự  Đỗ Thành Sơn thay mặt Họ đạo đọc Bản báo cáo 5 năm hành đạo 2017-2022 tại nơi Họ Đạo quận 3. Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Chủ tọa lấy ý kiến góp ý Bảng báo cáo. Toàn hội thống nhất thông qua bảng báo cáo 5 năm hành đạo.  
 
Đại diện chính quyền Quận 3 trao bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội trên địa bàn Quận 3 trong nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022. 
 
Phó Trị Sự Phạm Thị Ngọc Huê đại diện Họ đạo đọc Bảng nguyện vọng nhơn sanh gồm có 9 nguyện vọng dâng về Đại hội Nhơn sanh tại Tòa Thánh. Giáo Sư Thượng Sang Thanh – Chủ tọa lấy ý kiến thông qua 9 nguyện vọng nhơn sanh đóng góp tại Đại Hội. Toàn hội nhất trí 100% thông qua.  
 
Chủ tọa đọc danh sách nghị viên phái viên về tham dự Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh gồm 7 vị (gồm 05 Nghị viên, 02 Phái viên). Toàn hội nhất trí 100% thông qua danh sách nghị viên phái viên  
 
Chủ tọa đọc danh sách Chức việc, đạo hữu nam nữ dự sổ Cầu phong phẩm Lễ Sanh gồm 11 vị gồm 02 nam, 09 nữ. Toàn hội nhất trí 100% thông qua.  
 
Chủ Tọa đọc danh sách dự sổ Cầu thăng gồm :
 
- Lễ sanh dự sổ cầu thăng phẩm Giáo hữu: 03 vị (nữ) 
 
Toàn hội nhất trí 100% thông qua danh sách quý chức sắc dự sổ cầu thăng.  
 
Kế tiếp ông Nguyễn Ngọc Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN Quận 3 phát biểu chúc mừng.  
 
Sau đó là phần bài phát biểu cảm tưởng của đại diện các Nghị viên phái viên; đại diện các chức việc dự sổ cầu phong.  
 
Sau cùng, vị Giáo Sư Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Tp.HCM tổng hợp kết quả Đại hội và phát biểu bế mạc.   
 
Thư ký Đại hội đọc Vi bằng Đại hội. Toàn hội biểu quyết thông qua Vi bằng với tỷ lệ 100%  
 
Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội bế mạc lúc 16 giờ cùng ngày.   
 
Sau đó, Ban tổ chức đã mời quý khách mời cùng toàn hội dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường 
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội: