ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO QUẬN 1, TP.HCM 

Cập nhật 2022-06-01 08:03:23

(Tin TP.HCM, ngày 27/05/2022, Hình ảnh và tường thuật: Cao Đài TV)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 08 giờ sáng ngày 22 tháng 04 năm Nhâm Dần (Dl. 22/05/2022), Họ Đạo Quận 1 long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh dưới sự chứng dự của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.   
 
Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý vị:
 •  Bà Dương Thị Hồng Gấm – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1;
 • Ông Cao Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1;
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Phòng Nội vụ quận 1;
 • Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cô Giang - quận 1. 
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:  
 • Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh;  
 • Giáo Hữu Hương Dưỡng - Phó trưởng ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái;  
 • Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh.  
 
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm có:  
 • Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh;  
 • Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh kiêm Cai Quản Họ đạo quận 1;  
 • Lễ sanh Hương Hồng – Phó Cai Quản Họ Đạo Quận 1 đặc trách Nữ Phái
 • Thông sự Hồ Văn Hoàng – Thư ký Đại hội.
 
Chương trình Đại hội diễn ra như sau:  
08 giờ: tuyên bố lý do, thông qua chương trình đại hội, giới thiệu đại biểu chính quyền, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, đại biểu nhơn sanh, đại biểu khách mời. Toàn hội đọc kinh nhập hội.  
 
Các nội dung chính của Đại hội:
 
-Báo cáo 5 năm hành đạo 2017-2022 tại nơi Họ Đạo quận 1 và phương hướng hành đạo 5 năm tới 2022-2027.
-Đại hội biểu quyết nhứt trí có 05 nguyện vọng của nhơn sanh nơi Họ đạo quận 1 dâng về Đại hội Nhơn sanh tại Tòa Thánh.
-Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chức việc dự sổ Cầu phong phẩm Lễ Sanh gồm 01 vị Thông sự (nam).
-Toàn hội thống nhất danh sách Nghị viên, Phái viên về tham dự Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh gồm 05 vị (gồm 04 Nghị viên, 01 Phái viên).
 -Sau cùng, vị Giáo Sư Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tp.HCM tổng hợp kết quả Đại hội và phát biểu bế mạc. Thư ký Đại hội đọc Vi bằng Đại hội. Toàn hội biểu quyết thông qua Vi bằng với tỷ lệ 100%.
 
Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội bế mạc lúc 16 giờ cùng ngày.
 
Sau đó, Ban tổ chức đã mời quý khách mời cùng toàn hội dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường 
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội :