ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN, TP. TÂY NINH

Cập nhật 2022-05-26 10:11:39

(Tin Tây Ninh, ngày 25/05/2022, Tường thuật và hình ảnh: Cao Đài TV)
 
Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào chiều ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần (DL. 23/05/2022), Họ Đạo phường Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường – Thánh Thất Họ Đạo. 
 
Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 300 vị. 
 
Về phía chính quyền đến dự đại hội, có quý quan khách như sau:
 
-Ông Phạm Hồng Phương – Đại diện Ban Tôn giáo Dân tộc (Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh);
-Bà Nguyễn Ngọc Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh;
-Ông Phạm Tấn Vũ – Phó phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh;
-Ông Trần Nhật Tâm – Đại diện Công an thành phố Tây Ninh;
-Ông Trần Văn Hoàng – Đại diện Ban chỉ huy Quân sự thành phố Tây Ninh.
Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ninh Sơn và đại diện Ban quản lý khu phố Ninh Trung. 
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
-Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh
-Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh kiêm Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh. 
 
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm có:
-Giáo sư Thái Thọ Thanh – Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh;
-Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh;
-Lễ sanh Thượng Quang Thanh – Cai quản Họ đạo phường Ninh Sơn;
-Giáo Hữu Hương Cưng – Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Nữ phái;
-Lễ Sanh Ngọc Hậu Thanh – Phó Cai quản Họ Đạo;
-Giáo Hữu Hương Lệ  – Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Điện thờ Phật Mẫu.
 
Những diễn tiến của Đại hội như sau: 
 
14 giờ: Toàn Đại hội tiến vào Chánh điện Thánh Thất Họ đạo phường Ninh Sơn bái lễ và cầu nguyện Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng. 
 
Sau phần đọc kinh nhập hội, Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự, giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội. Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội phát biểu khai mạc. 
 
Ban Cai Quản Họ Đạo đọc báo cáo Tổng kết Đạo sự 05 năm vừa qua giai đoạn 2017-2022 và Đại cương chương trình hành đạo trong 05 năm tới 2022-2027. Cả Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100%. 
 
Họ Đạo phường Ninh Sơn đệ trình 04 nguyện vọng chính đáng để Đại hội thảo luận và tổng hợp để dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh nhằm phát huy mối Đạo.
 
Toàn Đại hội đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nguyện vọng dâng lên Hội Thánh 100%. 
 
Đại hội đã thông qua danh sách Chức việc và Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong Phẩm vị Lễ Sanh và các Phẩm vị tương đương. Tổng cộng có 19 vị, trong đó nam 09 vị, nữ 10 vị. Toàn hội biểu quyết thống nhất 100%.
 
Sau đó, Ban Tổ chức trình Đại hội danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng nhứt phẩm theo Luật Đạo và thể lệ Cầu phong, Cầu thăng năm Nhâm Dần 2022. Tổng số Chức sắc tại Họ đạo phường Hiệp Ninh xin dự sổ Cầu thăng năm nay là 09 vị, gồm có nam 05 vị và nữ 04 vị, cụ thể như sau: 
 
+ Chức sắc cầu thăng Phẩm Phối Sư và hàng Phẩm tương đương : 01 vị Nam.
+ Chức sắc cầu thăng Phẩm Giáo Sư và hàng Phẩm tương đương : 01 vị Nữ.
+ Chức sắc cầu thăng Phẩm Giáo Hữu và hàng Phẩm tương đương: 07 vị gồm 04 nam, 03 nữ. 
 
Toàn hội biểu quyết thống nhất danh sách trên với tỷ lệ 100%. 
 
Tiếp theo là phần công cử Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ban Thư Ký Đại hội trình danh sách các vị Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ có lối sống tốt đời, đẹp đạo để toàn hội biểu quyết. Toàn hội thống nhất 100%. 
 
+ 06 Nghị viên: 01 Chánh trị sự nam - 01 Chánh trị sự nữ, 01 Phó trị sự nam và 01 Phó trị sự, 01 Thông sự nam – 01 Thông sự nữ.
+  02 Phái viên: 02 vị đạo hữu. 
 
-Tiếp theo, các vị đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
Phát biểu bế mạc, Chủ tọa đoàn để lời cảm ơn đến quý khách mời đã đến tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo. 
 
Cuối cùng, Thư ký Đại Hội tuyên đọc Vi bằng Đại hội. Sau đó, toàn hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Vi bằng với tỷ lệ 100%. 
 
16 giờ 20 phút: Đồng nhi đọc kinh Xuất hội.
 
Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Cai Quản mời quý khách mời, quý bổn đạo dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường và khuôn viên Thánh Thất. 
 
Sau đây là một vài hình anh của Đại Hội nói trên :