ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HỌ ĐẠO PHƯỜNG HIỆP NINH, TP. TÂY NINH

Cập nhật 2022-05-23 01:28:12

(Tin Tây Ninh, ngày 22/05/2022, Tường thuật và hình ảnh: Cao Đài TV)
 
Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào ngày 21 tháng 4 năm Nhâm Dần (DL. 21/05/2022), Họ Đạo phường Hiệp Ninh, Tp. Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường – Thánh Thất Họ Đạo.
 
Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 300 vị.
 
Được biết, Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở tại Họ đạo phường Hiệp Ninh được Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh thống nhất chọn làm tiêu biểu để hướng dẫn khâu tổ chức cho 79 Họ đạo khác trong tỉnh Tây Ninh.
 
Về phía chính quyền tỉnh Tây Ninh đến dự đại hội, có quý quan khách như sau:
. Ông Trần Minh Nay – Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh;
. Ông Võ Thành Công – Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc (Sở Nội vụ tỉnh);
. Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh;
. Ông Nguyễn Thái Bảo – Phó Ban Dân chủ pháp luật–Dân tộc–Tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).
 
Đại diện chính quyền Tp. Tây Ninh có quý vị đại biểu:
. Ông Lê Thế Hiền – Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh;
. Ông Phạm Tấn Vũ – Phó phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh.
Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hiệp Ninh và đại diện Ban quản lý khu phố Hiệp Lễ.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc:
. Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh
. Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh kiêm Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh.
 
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm có:
. Giáo sư Thái Thọ Thanh – Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh;
. Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh – Phó trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh kiêm Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh;
. Giáo Hữu Hương Kỉnh – Phó Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh đặc trách Nữ phái;
. Lễ Sanh Thái Thiệu Thanh – Phó Cai quản Họ Đạo Hiệp Ninh;
. Thông Sự Nguyễn Văn Thức – Thư ký, - Thông Sự Nguyễn Hùng Cường – Thư ký.
 
Những diễn tiến của Đại hội như sau:
 
Sáng ngày 22 tháng 04 Nhâm Dần (Dl. 22/05/2022), Ban Tổ chức đại hội, Ban Cai quản Họ đạo và các ban bộ hữu trách của Họ đạo phường Hiệp Ninh đã sớm chuẩn bi chu tất các công việc cho kỳ Đại hội nhơn sanh cơ sở. Quý chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh, các Ban Cai quản Họ đạo trong tỉnh Tây Ninh, chức sắc, chức việc, đồng đạo trong và ngoài Họ đạo cũng tề tựu về Thánh Thất Họ đạo phường Hiệp Ninh dự đại hội.
 
- 7 giờ 30 phút: Toàn Đại hội tiến vào Bửu điện Thánh Thất Họ đạo phường Hiệp Ninh bái lễ và cầu nguyện Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng.
 
- Sau phần đọc kinh nhập hội, lúc 7 giờ 45 phút: Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.
 
- Sau đó, Ban Tổ chức Đại hội vui mừng đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của quý Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh, Đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương.
 
- Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh thay mặt Chủ tọa đoàn và Ban Cai Quản Họ Đạo Hiệp Ninh đọc báo cáo Tổng kết Đạo sự 05 năm vừa qua giai đoạn 2017-2022 và Đại cương chương trình hành đạo trong 05 năm tới 2022-2027. Cả Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100%.
 
- Phó Trị Sự Nguyễn Ngọc Thanh thay mặt nhơn sanh trong địa phận Họ Đạo phường Hiệp Ninh đệ trình 03 nguyện vọng chính đáng để Đại hội thảo luận và tổng hợp để dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh nhằm phát huy mối Đạo. Toàn Đại hội đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nguyện vọng dâng lên Hội Thánh 100%.
 
- Đại hội đã thông qua danh sách Chức việc và Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong Phẩm vị Lễ Sanh và các Phẩm vị tương đương. Tổng cộng có 40 vị, trong đó nam 21 vị, nữ 19 vị.
 
- Thay mặt cho Chức việc dự sổ Cầu phong, vị Bùi Đắc Lễ có bài phát biểu và chân thành cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm.
 
- Lúc 09 giờ, Ban Tổ chức trình Đại hội danh sách Chức sắc dự sổ Cầu thăng nhứt phẩm theo Luật Đạo và thể lệ Cầu phong, Cầu thăng năm Nhâm Dần 2022. Tổng số Chức sắc tại Họ đạo phường Hiệp Ninh xin dự sổ Cầu thăng năm nay là 14 vị, gồm có nam 10 vị và nữ 04 vị, cụ thể như sau:
 
+ Phẩm Phối Sư và hàng Phẩm tương đương : 01 vị Nam.
+ Phẩm Giáo Sư và hàng Phẩm tương đương : 04 vị trong đó Nam: 03 vị, Nữ: 01 vị.
+ Phẩm Giáo Hữu và hàng Phẩm tương đương: 09 vị trong đó Nam: 06 vị, Nữ: 03 vị.
 
Toàn hội biểu quyết thống nhất danh sách trên với tỷ lệ 100%.
 
- Tiếp theo là phần công cử Nghị viên, Phái viên tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh. Thông sự Nguyễn Hùng Cường thay mặt Ban Thư Ký Đại hội trình danh sách các vị Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ có lối sống tốt đời, đẹp đạo gồm:
 
+ 06 Nghị viên: 01 Chánh trị sự nam - 01 Chánh trị sự nữ, 01 Phó trị sự nam và 01 Phó trị sự, 01 Thông sự nam – 01 Thông sự nữ.
+  02 Phái viên: 02 vị đạo hữu.
 
-Tiếp theo, Ông Võ Thành Công - Trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội.
 
-Đại hội đã nhận được lời chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Họ Đạo phường Hiệp Ninh đã đạt được trong 05 năm vừa qua của Bà Nguyễn Thị Kim Thủy - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Hiệp Ninh. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy ghi nhận những đóng góp của Họ đạo phường Hiệp Ninh trong công tác xã hộ, đồng thời chúc mừng những vị Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ được Đại hội thông qua danh sách Cầu thăng, Cầu phong.
 
- Phát biểu bế mạc, Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh để lời cảm ơn đến quý khách mời đã đến tham dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo.
 
- Cuối cùng, Thư ký Đại Hội tuyên đọc Vi bằng Đại hội. Sau đó, toàn hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Vi bằng với tỷ lệ 100%.
 
- 10 giờ 20 phút: Đồng nhi đọc kinh Xuất hội. Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 Họ Đạo Hiệp Ninh kết thúc với những thành quả viên mãn.
 
Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Cai Quản mời quý khách mời, quý bổn đạo dùng tiệc chay thanh đạm tại Thiên Phong Đường và khuôn viên Thánh Thất.
 
Được biết, các quyết nghị của Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở sẽ được dâng lên Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh vào tháng 09 năm Nhâm Dần.
 
Sau đây là một vài hình anh của Đại Hội nói trên :