• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

Cập nhật 2022-06-25 12:15:33

 (Tin Washington D.C USA, ngày 19/6/2022 – Tường thuật của Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng và hình ảnh Phó Trị Sự Lâm Huỳnh Ngọc Diễm Cao Đài TV)
 
Thi hành Thông Tri của Hội Thánh số 09-97/HT.TT ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần (dl. 25/03/2022) về việc tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022, Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại đã tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại hải ngoại vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần (Dl 19/6/2022) tại Hội trường 1900 Gallows Road, Vienna, Virginia, một thành phố trong khu vực Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
 
Hiện diện tại Đại Hội có tất cả 40 Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo ở Hải Ngoại trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh ở các tiểu bang Hoa Kỳ như Washington DC, Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Louisiana, California, Massachusetts, Florida, ở Montreal – Canada, Bruxelles - Vương Quốc Bỉ và đại diện ủy nhiệm của Họ đạo Paris - Pháp, Họ đạo Đài Bắc - Đài Loan, Họ đạo Tân Long, Họ Đạo Nam Vang - Cambodia. 
 
Sau phần nghi thức Đạo là đọc Kinh Nhập Hội, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh - Trưởng ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, tuyến bố khai mạc Hội Nghị.
 
Sau đó là phần giới thiệu Chủ tọa đoàn Đại Hội gồm có Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Giáo Hữu Thái Cơ Thanh (Lê Văn Cơ) Cai Quản Họ Đạo Vùng Hoa Thịnh Đốn,  và Lễ Sanh Hương Oanh (Nguyễn Hoàng Oanh) Phó Cai Quản  Họ Đạo Boston, tiểu bang Massachusetts.  Thư ký đoàn gồm có Chánh Trị Sự Nguyễn Tấn Tạo và Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng.
 
Tiếp theo Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh giới thiệu tên từng vị Chức sắc, Chức việc và đồng đạo hiện diện tham dự Đại Hội.
 
Sau đó, đại diện các Họ Đạo lần lược báo cáo kết quả hành đạo tại địa phương trong 5 năm (2017-2022) hay kể từ ngày thành lập, cụ thể như:
 
1. Họ Đạo Vùng Hoa Thịnh Đốn - Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
2. Họ Đạo Camden, New Jersey  - Lễ Sanh Hương Ken thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
3. Họ Đạo Tampa Bay, Florida - Phó Trị Sự Trịnh Minh Tâm thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
4. Họ Đạo Boston, Massachusetts - Lễ sanh Thái Quang Thanh - Cai Quản Họ Đạo, đọc báo cáo.
5. Họ Đạo Syracuse, New York - Lễ sanh Ngọc Tâm Thanh - Cai Quản Họ Đạo, đọc báo cáo.
6. Họ Đạo Montreal - Canada  Phó Cai Quản Họ Đạo Montreal Lễ Sanh Thái Lộc Thanh thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
7. Họ Đạo Bruxelles - Vương Quốc Bỉ  Chánh Trị Sự Võ Thới Lai – Quyền Cai Quản Họ Đạo,  đọc báo cáo.
8. Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan - Do tình hình Covid 19 nên đại diện Họ Đạo không đến tham dự được, do đó  Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh thay đọc báo cáo.  
9. Sau cùng là Báo Cáo 5 năm Hoạt động của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại do Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện, thuyết trình
 
Sau phần nghĩ giải lao, Đại Hội duyệt xét hồ sơ của 7 vị Chức Sắc xin cầu thăng lên Giáo Hữu và 16 vị Chức Việc xin cầu phong lên Lễ Sanh. Những vị này có tinh thần đạo đức và phục vụ Đạo rất đặc sắc trong 5 năm qua. Toàn thể Đại Hội đồng biểu quyết thống nhứt chấp thuận 100%.
 
Tiếp theo, Đại Hội thảo luận và đồng ý không có Nguyện Vọng nhơn sanh hải ngoại nào để chuyển trình về cho Hội Thánh kỳ này.
 
Về đường hướng hoạt động trong 5 năm tới (2022-2027), Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh trình bày là xin chuyển lại cho vị Tân Trưởng Ban Đại Diện Hải Ngoại tương lai quyết định, và đặc biệt thông báo là kể từ ngày 20/6/2022, sau 12 năm phục vụ chính thức cho Đạo và Hội Thánh, nay đệ đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại lên Hội Thánh vì lý do sức khỏe, già yếu không còn sinh lực để điều hành các công tác đạo sự tại hải ngoại rất phức tạp hiện nay.
 
Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, sau khi Thư Ký CTS Tạo đọc lại Vi Bằng Đại Hội và tất cả đọc Kinh Xuất Hội.  Trong bầu khí không khí vui tươi, mừng rỡ là lần thứ 2 dưới sự hướng dẫn và chu toàn của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, của Ban Tổ chức Đại Hội của Họ Đạo Hoa Thịnh Đốn, cùng sự hiện diện của toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ hải ngoại hiện diện, Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại Hải Ngoại năm Nhâm Dần 2022 thành công rực rỡ.
 
Được biết một ngày trước đó, lần đầu tiên Hội Thánh chấp thuận cho Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại tổ chức thi Hạnh Đường tại hải ngoại cho một số Chức Sắc và Chức Việc ở hải ngoại, với sự hổ trợ của Ngài Phối Sư Thượng Minh Thanh, Giám Đốc Hạnh Đường tại Tòa Thánh Tây Ninh. Số là vào năm 2018, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh có chỉ thị cho Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại cung cấp các bài vỡ Hạnh Đường cho các Chức Sắc và Chức Việc ở hải ngoại, vì lý do xa xôi không thể về Tòa Thánh tham dự các Khóa Hạnh Đường, nên đành phải học hàm thụ. Sau khi học hàm thụ 4 năm, ngày hôm nay mới có cơ hội đi thi Hạnh Đường. Tổng cộng số Chức Sắc và Chức Việc thi Hạnh Đường Hải Ngoại năm 2022 là 22 vị.
 
Sau Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại nói đây, Ban Tổ Chức Đại Hội có tổ chức 3 ngày du ngoạn (từ 20 đến 23/6/2022) cho các tham dự viên Đại Hội đi tham quan các thắng cảnh của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và đi New York, cùng ghé thăm Họ Đạo Camden, New Jersey.
 
Sau đây là các hình ảnh của Đại Hội, của lớp thi Hạnh Đường và của các nơi đi tham quan:
 
 
 
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI NHƠN SANH HẢI NGOẠI NHÂM DẦN 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc Kinh Nhập Hội
 
 
Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh đọc danh sách tham dự viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh báo cáo
 
Lễ Sanh Hương Ken báo cáo
 
PTS Trịnh Minh Tâm báo cáo
 
Lễ Sanh Thái Quang Thanh báo cáo
 
Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh báo cáo
 
 
 
Lễ Sanh Thái Lộc Thanh báo cáo
 
CTS Võ Thới Lai báo cáo
 
Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh báo cáo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp chung hình kỷ niệm
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH THI HẠNH ĐƯỜNG HẢI NGOẠI 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH ĐI THAM QUAN HOA THỊNH ĐỐN, NEW YORK VÀ
THÀNH THẤT CAMDEN, NEW JERSEY
 
 
Tham quan Đài Kỷ Niệm Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial)
 
 
 
Sau lưng lá bức tường ghi tên 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ chết tại VN
 
 
 
 
 
Tham quan Trung Tâm Thương Mại National Harbor ở Maryland
 
 
 
Phái Đoàn tại Thánh Thất Hoa Thịnh Đốn
 
Tham quan Đài Kỷ Niệm Tổng Thống Lincoln (Lincoln Memorial)
 
 
 
 
 
Đi phà để tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do
(Statue of Liberty) ở New York
 
 
 
Phái Đoàn trước Tượng Nữ Thần Tự Do ở Staten Island, New York
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham quan Viện Bảo Tàng về các Di Dân
National Museum of Immigration
 
Tham quan Bảo Tàng Hàng Không và Vũ Trụ
(Air and Space Museum Stephen F. Udvar-Hazy Center)
tại Chantilly, Virginia
 
 
 
 
 
Máy bay CONCORDE nhanh nhứt của Pháp
 
Máy bay nhỏ nhứt của lịch sử hàng không
 
 
 
Hướng dẫn viên Bob Greene (84 tuổi) là một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
tham chiến tại Việt Nam từ 1967 đến 1970, đóng tại Củ Chi, và biết
ngay Phái Đoàn là ngưởi Cao Đài vì
đương sự đã từng đến viếng Tòa Thánh Tây Ninh
 
Đứng trước Phi thuyền Không gian Discovery -1984
 
 
 
Máy bay trinh sát chiến lược siêu thanh
Lockheed SR-71 Blackbird năm 1990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phái đoàn tại Họ Đạo Camden, New Jersey