ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI BAN NGHI LỄ TP. HẠ LONG, QUẢNG NINH

Cập nhật 2022-05-28 23:00:57

(Tin Tp. Hạ Long, ngày 27/05/2022 - Tường thuật của Thông sự Tạ Thành Giáo - Hình ảnh của  Đạo hữu Huỳnh Thế Sang)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, lúc 9 giờ ngày 25 tháng 04 năm Nhâm Dần (Dl. 25/05/2022), Ban Nghi Lễ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở.
 
Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý khách mời:
 
-Ông Nguyễn Đăng Kiên - đại diện Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh;
-Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Phong trào Dân tộc Tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh);
Cùng hiện diện có quý cán bộ đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể Tp. Hạ Long, và phường Hùng Thắng, Tp. Hạ Long.
 
Về phía Tôn giáo có sự chứng dự của quý Chức sắc, chức việc:
 
-Giáo Hữu Hương Chúc – Trưởng Ban Nghi Lễ Tp. Hạ Long;
-Lễ sanh Hương Doan - đại diện Ban Nghi Lễ thị xã Cẩm Phả;
-Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Mậu - đại diện Ban nghi lễ Cao Đài phường Hoành Bồ, Tp. Hạ Long;
Cùng các Chức sắc, Chức việc, tín đồ của Ban nghi lễ TP. Hạ Long và Tổ nghi lễ Yên Giang- thị xã Quảng Yên.
 
Chủ tọa điều hành Đại hội gồm có:
- Giáo Hữu Hương Chúc – Trưởng Ban Nghi Lễ TP. Hạ Long;
- Thông Sự – Trần Thị Nỗi - Tổ Nghi Lễ Yên Giang - thị xã Quảng Yên.
 
Chương trình Đại hội diễn ra như sau:
 
09 giờ: Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở chính thức khai mạc, đồng nhi đọc kinh Nhập hội.
Trong phần nội dung làm việc chính, Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở tại Ban Nghi Lễ TP Hạ Long đã tuần tự thống nhất các nội dung sau:
 
Đại diện Ban Nghi Lễ TP. Hạ Long  đã báo cáo kết quả hành Đạo trong 5 năm vừa qua 2017-2022 tại địa phương nhận ra một số khuyết điểm còn tồn đọng nơi Ban Nghi Lễ và phát huy những ưu điểm làm nền tảng để Ban Nghi Lễ phát triển hơn nữa. Sau đó, Đại hội thông qua phương hướng hành Đạo giai đoạn 2022-2027.
 
Đệ trình 05 nguyện vọng của nhơn sanh nơi Ban Nghi Lễ TP.Hạ Long lên Đại Hội cấp Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Biểu quyết thông qua danh sách Nghị viên, Phái viên dự kiến về tham dự Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh vào tháng 09 năm Nhâm Dần 2022, cụ thể gồm 2 Nghị viên (nữ) và 01 Phái viên (nữ).
 
Toàn hội biểu quyết thông qua danh sách các vị dự sổ Cầu phong, Cầu thăng, gồm 01 vị Giáo hữu (nữ) cầu thăng phẩm Giáo sư; 02 vị Chức việc (nữ) cầu phong phẩm Lễ sanh.
 
Tiếp đó, Ban Tổ chức Đại Hội vui mừng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan chính quyền.
 
Sau cùng, vị Giáo Hữu Hương Chúc tổng hợp kết quả Đại hội và phát biểu bế mạc.
 
Đồng nhi đọc kinh Xuất hội, Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
 
Sau đó, Ban tổ chức đã mời quý khách chụp ảnh lưu niệm, và cùng toàn hội dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường.
 
Được biết, trong buổi Đại hội nói trên, Tổ Nghi lễ Yên Giang, Tx. Quảng Yên tề tựu về để hội cùng (vì lý do đa số Chức việc Tổ Nghi lễ đã cao niên, không có điều kiện tổ chức đại hội). Nhân buổi Đại hội nhơn sanh cơ sở của Ban Nghi lễ Tp. Hạ Long, Giáo hữu Hương Chúc thay mặt cho Tổ Nghi lễ Yên Giang, Tx. Quảng Yên báo cáo kết quả hoạt động đạo sự trong 05 năm vừa qua và phương hướng hành đạo 05 năm tới; đồng thời trình Đại hội biểu quyết danh sách Chức việc xin dự sổ cầu phong phẩm Lễ Sanh năm Nhâm Dần 2022 (gồm có 02 vị nữ); trình danh sách Nghị viên, Phái viên dự kiến về tham dự Đại hội Nhơn sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh vào tháng 09 năm Nhâm Dần 2022, cụ thể gồm 03 Nghị viên (nữ) và 01 Phái viên (nữ). Toàn hội biểu quyết nhứt trí các nội dung trên.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội: