ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI HỌ ĐẠO SÀI GÒN

Cập nhật 2022-05-05 13:52:04

(Tin Saigon ngày 02/05/2022 - Tường thuật Thông sự Trần Ngọc Lợi, hình ảnh bởi Trung Hiếu)
 
Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở do Hội Thánh ban hành, vào lúc 8 giờ sáng ngày 02 tháng 4 năm Nhâm Dần (dl. 02.05.2022), Họ Đạo Sài Gòn (Liên Quận 5 - Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh) đã long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần (2022) tại Thánh Thất Họ đạo.
 
Được biết, Đại hội diễn ra với dưới sự hướng dẫn của Ban Đại diện Hội Thánh Tp.Hồ Chí Minh và được chọn là Đại Hội điểm cho 28 Họ Đạo và Ban Nghi Lễ trong toàn thành. Thời hạn tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của các Họ đạo trong Tp. Hồ Chí Minh: cho đến ngày 07 tháng 5 năm Nhâm Dần (DL.07/6/2022).
 
Tại kỳ Đại hội này, chủ tọa danh dự là Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tại Tp.Hồ Chí Minh; chủ tọa chánh thức là vị Lễ Sanh Thái Lân Thanh - Cai Quản Họ Đạo Sài Gòn. Ước lượng khoảng 300 người tham dự Đại hội.
 
*Về phía chính quyền các cấp tại Tp. Hồ Chí Minh có quý đại biểu:
- Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, TP.HCM.
- Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Quận 5.
- Bà Nhan Huệ Phương – Phó trưởng Ban Dân Vận Quận ủy Quận 5.
Cùng hiện diện có một số đại biểu chính quyền đại diện Công an Quận 5, chính quyền phường 1, Quận 5.
 
*Về phía tôn giáo có quý Chức sắc: 
Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tại Tp.Hồ Chí Minh; Giáo Hữu Hương Dưởng - Phó Ban Đại diện đặc trách nữ phái; Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó Ban Đại diện Hội Thánh.
 
Về phía Họ đạo Sài Gòn có Lễ Sanh Thái Lân Thanh - Cai Quản Họ Đạo, Lễ Sanh Hương Lang - Phó Cai Quản đặc trách nữ phái, Lễ Sanh Ngọc Vàng Thanh - Phó Cai Quản Họ Đạo.
 
Cùng hiện diện có quý Chức sắc, Chức việc đang hành đạo, tín đồ tiêu biểu nơi địa phận, quý vị Chức sắc dự sổ Cầu thăng, quý Chức việc, đạo hữu công quả dự sổ Cầu phong năm Nhâm Dần 2022.
 
Các diễn tiến chính của Đại hội nhơn sanh cấp cơ sở như sau:
 
7 giờ 30 phút:  - Đại biểu tề tựu về Hội trường.
Toàn hội cầu nguyện, đồng nhi đọc kinh Nhập hội.
 
Giới thiệu thành phần tham dự.
 
Kế tiếp:  - Chủ tọa tuyên bố khai mạc.
 
Nội dung chính của Đại hội:
 
1. Thông qua báo cáo việc hành Đạo của Họ đạo Sài Gòn trong 05 năm vừa qua (2017 – 2012) và chương trình hành đạo 05 năm tới (2022- 2027).
 
2. Thông qua danh sách Chức việc, đạo hữu công quả dự sổ cầu phong và Chức sắc dự sổ Cầu thăng năm Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau.
  -  Chức Việc nam phái dự sổ Cầu Phong Phẩm Lễ Sanh: 06 vị.
            -  Chức Việc nữ phái dự sổ Cầu Phong phẩm Lễ Sanh: 05 vị
            -  Giáo Hữu nam phái dự sổ Cầu Thăng phẩm Giáo Sư: 01 vị.
            -  Lễ sanh nam phái dự sổ Cầu Thăng Phẩm Giáo Hữu: 01 vị.
            -  Lễ Sanh nữ phái dự sổ Cầu Thăng phẩm Giáo Hữu: 01 vị.
 
3. Thống nhất công cử các Nghị viên (06 vị, gồm 01 Chánh trị sự nam – 01 Chánh trị sự nữ; 01 Phó trị sự nam – 01 Phó trị sự nữ; 01 Thông sự nam – 01 thông sự nữ) và các Phái viên (gồm 02 vị đạo hữu). Những vị được công cử đều gương mẫu, tiêu biểu, sống tốt Đời đẹp Đạo, sẽ về dự Đại Hội Nhơn Sanh Trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
4. Thảo luận và biểu quyết thống nhứt 34 nguyện vọng chánh đáng của nhơn sanh nơi địa phương, dâng lên Đại Hội Hội Thánh nhằm phát huy mối đạo.
 
11 giờ:        - Chủ tọa tuyên bố bế mạc
                    - Đồng nhi đọc kinh xuất hội.
 
Đại hội lần nầy đã thâu được nhiều kết quả khả quan, trong bầu không khí phấn khởi, vui tươi, đầy tinh thần đạo đức và kỳ vọng phát huy mối đạo.
 
Các hồ sơ, văn kiện của các Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở sẽ được chuyển về Ban Đại diện Hội Thánh xem xét, tổng hợp để trình về Hội Thánh.
 
Nhân dịp Đại hội nầy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Quận 5 đã trao tặng "Giấy Khen" cho một số cá nhân và tập thể đã tích cực vào các mặt xã hội giúp khó trợ nghèo trong 05 năm vừa qua (2017 – 2022).
 
Sau đây là một số hình ảnh về Đại Hội.