ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI HỌ ĐẠO LONG VÂN, TP. THỦ ĐỨC

Cập nhật 2022-05-09 20:09:48

(Tp. Thủ Đức ngày 09/05/2022 - Tường thuật và hình ảnh bởi Thành Đức)
 
Tuân hành Thông Tri của Hội Thánh số 09 / 97 HT – TT ngày 23 tháng 02 năm Nhâm Dần (dl. 25/03/2022)và Bản Kế Hoạch của Ban Đại Diện Hội Thánh TP Hồ Chí Minh số 27 / 97 / BĐD-VT về việc hướng dẩn Tổ Chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Họ Đạo, đã được Phòng Nội Vụ TP Thủ Đức chấp thuận thông qua tại công văn số : 2501/ UBND- NV ngày 28 /04/ 2022.
 
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 09 tháng 04 năm Nhâm Dần ( dl. 09 / 05 / 2022 ) Họ Đạo Long Vân long trọng chức Đại Hội Nhơn Sanh Cơ Sở, trước sự chứng dự của Ban Đại Diện Hội Thánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Quý Cấp Lãnh Đạo Chính Quyền , Ủy Ban Mặt Trận, Ban Tôn Giáo và Quý Ban Cai Quản Họ Đạo , quý Chức Việc – Đồng Đạo đồng đến tham dự.

Về phía Chính Quyền có sự chứng dự của:
 
- Ông Lý Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành Uỷ Thủ Đức
- Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức
- Ông Nguyễn Sơn Huệ - Phó Phòng Nội Vụ Thành Phố Thủ Đức
- Ông Đặng Minh Tâm - Đại diện Công An Thành Phố Thủ Đức
- Ông Lê Tấn Lợi - Đại diện Công An Thành Phố Thủ Đức
- Bà Đặng Thị Thanh Tâm - Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Linh Trung
- Ông Hồ Hữu Nở - Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Linh Xuân
- Bà Đoàn Thị Thanh Điệp Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Phường Linh Trung
 
Về phía Hội Thánh có sự chứng dự của:
 
- Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội Thánh tại TP Hồ Chí Minh
- Giáo Hữu Hương Dưỡng - Phó trưởng ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái
- Giáo Hữu Thượng Bình Thanh - Phó ban Đại diện Hội Thánh
 
Về phía Đoàn chủ toạ điều hành Đại hội:
- Lễ Sanh Ngọc Sơn Thanh- Cai quản Họ Đạo Long Vân
- Lễ Sanh Hương Sa - Phó Cai quản Họ Đạo đặc trách Nữ phái
 
Đại Hội đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những lẵng hoa tươi thắm của Chính quyền, quý Cơ quan, Ban Ngành, Đoàn thể Thành phố Thủ Đức, phường Linh Trung và Linh Xuân. Đặc biệt, Đại hội nhận được lời chúc mừng và lời phát biểu động viên tinh thần của Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức.
 
Đại hội thông qua và biểu quyết thông qua danh sách Chức sắc dự sổ cầu thăng năm Nhâm Dần - 2022 như sau:
 
   + Lễ Sanh Nam phái dự sổ cầu thăng Giáo Hữu: 1 vị
   + Lễ Sanh Nữ phái dự sổ cầu thăng Giáo Hữu: 1 vị
 
Đại hội cũng thông qua danh sách Nghị Viên và Phái Viên về Toà Thánh Tây Ninh tham dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp Trung Ương.
 
Sau cùng, sau khi đọc kinh xuất hội, Ban chủ toạ mời quý khách mời dùng tiệc chay khoán đãi tại Thiên Phong Đường.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại Hội: