ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-11-20 01:22:01

(Tin TTTN ngày 23/10/2022 – Tin tức và hình ảnh của Caodai TV)
 
Thực hiện Chương trình hành đạo chu kỳ 05 năm (từ năm Đinh Dậu – 2017 đến năm Nhâm Dần - 2022) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã được tiến hành vào các ngày 21 và 23 tháng 10 Nhâm Dần (Dl. 14 và 16-11-2022) theo Chương trình Đại Hội đã được Hội Thánh ban hành.
 
Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã diễn tiến và thành công tốt đẹp, đúng theo Chương trình:
 
+ Đại Hội Trù Bị được tổ chức tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (qui định làm việc 02 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh) nhưng nhờ chuẩn bị và hoàn thiện tốt các mặt văn kiện và tổ chức nhân sự, nên đã hoàn thành trong 01 ngày.
 
+ Đại Hội Chánh Thức tại Đền Thánh vào ngày 23 tháng 10 Nhâm Dần (Dl.16-11-2022), do đã hoàn thiện các mặt tại Đại Hội Trù bị nên Đại hội đã hoàn thành toàn nội dung trong buổi sáng cùng ngày.  Diễn tiến chính như sau:
 
07 giờ 00 phút: Hội Thánh cùng quý đại biểu khách mời được rước từ Giáo Tông Đường đến Đền Thánh.
 
07 giờ 30 phút: Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Tổ chức Đại hội Hội Thánh, Thư ký đoàn và Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu. Sau đó, Ban Tổ chức giới thiệu các vị lãnh đạo chính quyền đến tham dự Đại hội.
 
Về phía Trung ương có ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng hiện diện các vị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh/thành phố khác, đại diện chính quyền thị xã Hoà Thành đến tham dự Đại hội
 
Tiếp theo, Ngài Đầu sư thay mặt Hội Thánh nhận các lẵng hoa và phần quà của phái đoàn đại biểu khách mời.
 
08 giờ, Ngài Đầu sư đọc diễn văn khai mạc Đại hội Hội Thánh năm Nhâm Dần - 2022.
 
Sau đó, Ngài Đầu sư thay mặt Hội Thánh ban dây sắc lệnh cho Giáo hữu Ngọc Hoả Thanh nhận nhiệm vụ giữ trật tự trong Đại hội.
 
Sau khi đồng nhi đọc kinh Nhập hội, Ban Tổ chức tuần tự báo cáo các nội dung theo chương trình Đại hội, bao gồm:
 
  1. Các nội dung bổ sung Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm Nhâm Dần - 2022.
  2. Bản báo cáo Tổng kết hoạt động đạo sự chu kỳ 05 năm (Đinh Dậu-2017 đến Nhâm Dần-2022).
  3. Phương hướng hành đạo 05 năm tới (Nhâm Dần-2022 đến Đinh Mùi-2027).
  4. Tổng kết khái lược về số lượng Chức việc, Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ cầu phong phẩm Lễ sanh và các phẩm tương đương; Chức sắc dự sổ cầu thăng nhứt phẩm.
 
Sau khi Ban Tổ chức báo cáo mỗi nội dung nêu trên, Ngài Đầu sư hỏi ý kiến toàn hội. Toàn hội biểu quyết thống nhất bằng cách đưa tay. Kết quả: thống nhứt tất cả các nội dung, biểu quyết tỷ lệ 100%.
 
Về 40 nguyện vọng chánh đáng của Nhơn sanh: đã được thông qua tại Đại hội Trù bị, Hội Thánh giao cho quý Chức sắc Thường trực Hội Thánh nghiên cứu và thực hiện. Toàn hội thống nhứt biểu quyết 100%.
 
Tiếp theo, Ngài Đầu sư đọc diễn văn bế mạc Đại hội.
 
Đồng nhi đọc kinh xuất hội. Đại hội Hội Thánh kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
 
+ Tối ngày 23 tháng 10 Nhâm Dần (Dl. 16/11/2022), vào lúc 19g00, Hội Thánh tổ chức Đàn lễ cầu nguyện ban Sắc Phái tại Cung Đạo cho những vị Chức việc, Đạo hữu công quả.
 
Sau khi hoàn tất phần xin Sắc Phái, Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh ban Huấn dụ và thông báo về Lễ cầu nguyện ban Đạo lịnh sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão (Dl. Thứ năm, ngày 02.02.2023).
 
Đàn lễ kết thúc vào lúc 21 giờ tối cùng ngày.
 

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội Hội Thánh 2022.

Xin bấm vào link sau đây để xem hình ảnh :

https://caodai.com.vn/vn/albumdetail/dai-hoi-hoi-thanh-nham-dan-2022.html