CÚNG TAM VỊ THÁNH TỔ TẠI BÁO ÂN TỪ NGÀY MÙNG 3 TẾT TÂN SỮU 2021

Cập nhật 2021-02-15 10:17:22

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/02/2021 -  Tường thuật của Thanh Thủy -  Hình ảnh của  Thanh Hoàng, Hữu Lợi Caodai TV)
 
Hằng năm vào ngày mùng 3 tháng Giêng Âm-Lịch tại Báo Ân Từ, các Điện Thờ Phật Mẫu địa phương đều thiết lễ cúng Tổ lập nghi lễ Chánh Điện. Linh vị viết "Tam Vị Thánh Tổ".
 
Tại BÁO ÂN TỪ, 8g sáng ngày mùng 3 TẾT Tân Sửu (dl. 14/02/2021), chứng dự lễ cúng có:
  • Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây ninh
  • Phối sư Thái Côn Thanh - Qu. Thái Chánh Phối Sư, TM Qu. Thượng Chánh Phối sư
  • Phối sư Hương Đắt - Qu. Nữ Chánh Phối sư
  • Phối sư Ngọc Hồng Thanh - Tổng Quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Lại Viện.
  • Cùng quý chức sắc Cửu Viện và Cơ Quan Phước Thiện, đồng đạo khoảng 500 người tham dự thời cúng.
 
Nghi tiết có Lễ, Nhạc. Đăng điện Lễ sĩ mặc áo đỏ, không đọc bài "Hổn Ngươn Kinh". Đồng-nhi thài bài thài như sau :
 
Nhớ ơn Thánh-Tổ đã dày công,
Bá nghệ truyền ban các giống dòng.
Tô điểm văn-minh ngày tỏ rạng,
Muôn dân vạn-quốc thọ ơn hồng.
 
Xin nhắc lại Tam vị Thánh Tổ là : PHỤC HY, NỮ OA, THẦN NÔNG.
 
Sau thời của Bàn Cổ, thế gian xuất hiện 3 vị thần gồm có: Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông.
- Phục Hy: Ông được coi là thủy tổ của loài người, trí tuệ tinh thông. Phục Hy là vị thần sáng tạo ra chữ viết, nghề đánh cá, săn bắt… và là người vẽ ra hệ thống bát quái, tạo ra Kinh Dịch ( Kinh Dịch là cuốn sách kinh điển của Trung Hoa cổ đại, ban đầu viết về hệ thống bói toán, về sau phát triển dần thành cuốn sách về hệ thống triết học, tư tưởng của người Á Đông cổ đại ).
- Nữ Oa: Bà là em gái của Phục Hy. Tương truyền Phục Hy và Nữ Oa sinh ra khi ngọn núi Côn Lôn thành hình.
- Thần Nông: Thường được gọi là Viêm Đế. Ông là người đã dạy dân nghề làm ruộng, trồng ngũ cốc, chế ra cày bừa, phát triển nghề làm thuốc trị bệnh…
 
Thờ cúng Tam Vị Thánh Tổ được coi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trong tín ngưỡng kiến tạo văn minh và phụng sự nhơn loại của Đạo Cao Đài, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề , di dưỡng đạo lý “ ẩm thủy tư nguyên”
 
Buổi lễ kết thúc viên mãn vào lúc 9h30 sáng cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ :