CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cập nhật 2019-10-29 10:44:26

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/10/2019)
 
Hội Thánh vừa ra Thông Tri cho toàn đạo về Chương trình “Mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” được tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. Ngày Chủ Nhật 10/11/2019 và Thứ Hai 11/11/2019) tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Như đã ấn định, cứ mỗi 5 năm Hội Thánh tổ chức Lễ Hoằng Khai Đại Đạo rất trọng thể, cửa Chánh Môn được mỡ để tiếp đón quan khách. Tất cả các Họ Đạo toàn quốc đều cử đại diện về Tòa Thánh tham dự.
 
Xin xem Chương trình sau đây: