CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN - ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-01-23 03:20:32

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/1/2022)
 
Vào ngày 12 tháng 12 năm Tân Sửu (Dl. 14-01-2022), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ban hành Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán, Đại Lễ Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn năm Nhâm Dần 2022 tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Theo thông lệ hằng năm, Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Nhâm Dần 2022 được khai mạc vào ngày mùng 08 tháng Giêng năm Nhâm Dần (dl. Thứ Ba ngày 08-02-2022) và bế mạc vào ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần (dl. 16/02/2022) tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Theo chương trình Lễ năm nay, Hội Thánh chấp thuận cho 25 mô hình được kiến thiết, triển lãm tại hai dãy Đông, Tây Khán đài xung quanh Đại Đồng Xã. Các đơn vị tham gia triển lãm năm nay ngoài một số Viện, cơ quan, ban bộ Nội Ô Tòa Thánh và Ban Đại diện Hội Thánh tại Hải ngoại, còn có 19 Họ đạo trong tỉnh Tây Ninh.
 
Lễ Tết Nguyên Đán và Lễ Thượng Ngươn được Hội Thánh chấp thuận cho tổ chức như thông lệ hằng năm.
 
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội Thánh chỉ thị các viện, cơ quan ban bộ hữu trách và các đơn vị tham gia triển lãm không được lơ là, cần thực hiện thông điệp 05K của Bộ Y Tế.
 
Chi tiết Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán, Đại Lễ Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, xin xem văn bản đính hậu: