CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN - ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM TÂN SỬU 2021

Cập nhật 2021-01-16 10:40:25

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15/1/2021)
 
Vào ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý (Dl. 09/01/2021), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ra Thông Báo về Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán, Đại Lễ Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn cho năm Tân Sửu 2021.
 
 Như thường lệ hằng năm, ngày Đại Lệ Đức Chí Tôn năm Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu (dl. Thứ Sáu 19/02/2021). Năm nay sẽ có 32 mô hình được triễn lãm chung quanh Đại Đồng Xã. Theo chương trình thì buổi sáng vào lúc 8 giờ Hội Thánh sẽ khai mạc các gian triễn lãm. Vào lúc 17 giờ Hội Thánh tiếp khách mời tại Giáo Tông Đường, và di chuyển đến Nữ Đầu Sư Đường để dùng buổi cơm chiều. Đến 19 giờ thì Hội Thánh mời tất cả quan khách đến trước Đền Thánh để xem phần diễn hành Múa Long Mã, Tứ linh, Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng và Nhạc Sắc Tộc. Sau cùng vào lúc 00 giờ sáng ngày mùng 9, cúng Đại Đàn tại Đền Thánh. Lễ Bế Mạc kết thúc vào ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu (dl. 27/02/2021).
 
Xin xem chi tiết sau đây Chương Trình LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỆ THƯỢNG NGƯƠN năm Tân Sửu 2021 do Hội Thánh ban hành.