CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018

Cập nhật 2018-02-20 14:53:41

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/01/2018)
 
Vào ngày 29/11 năm Đinh Dậu (dl. 15/01/2018), Hội Thánh ra Thông Tri cho toàn thể đồng đạo biết CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018
 
Theo chương trình, sáng ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018, vào lúc 7 giờ sáng, sẽ có múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, Nhạc Sắc Tộc mừng Xuân trước Đền Thánh và Báo Ân Từ.
Sau đó, ngày Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. Thứ Sáu 23/02/2018). Theo chương trình thì buổi sáng vào lúc 8 giờ Hội Thánh sẽ khai mạc các gian triễn lãm. Năm nay sẽ có 30 mô hình được triễn lãm chung quanh Đại Đồng Xã. Vào lúc 17 giờ thì Hội Thánh tiếp khách mời tại Giáo Tông Đường, và di chuyển đến Nữ Đầu Sư Đường để dùng buổi cơm chiều. Đến 19 giờ thì Hội Thánh mời tất cả quan khách đến trước Đền Thánh để xem phần diễn hành Múa Long Mã, Tứ linh, Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng và Nhạc Sắc Tộc.
 
Tiếp theo là Lễ Thượng Ngươn vào ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. Thứ Sáu 02/03/2018), lúc 8 giờ sáng cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Báo Ân Từ, sau đó 9 giờ tại Trai Đường (có trống nhạc), và 12 giờ trưa cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.
 
Cuối cùng, vào ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. 03/03/2018), vào lúc 8 giờ sáng, Hội Thánh bế mạc các gian hàng triễn lãm tại Đại Đồng Xã.
 
Xin xem chi tiết sau đây Chương Trình LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỆ THƯỢNG NGƯƠN năm Mậu Tuất 2018 do Hội Thánh ban hành.