BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI Y VIỆN TÒA THÁNH TÂY NINH.

Cập nhật 2023-08-24 21:48:58

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 23/8/2023 – Tường thuật và Hình ảnh của Lễ sanh Hương Thúy, Lễ sanh Ngọc Khang Thanh và Hữu Lợi Caodai TV)

 
Hồi 08 giờ 30 sáng ngày 08 tháng 07 năm Quý Mão (Dl. 23/08/2023), tại Văn phòng Y Viện, Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, vị Phối sư Hương Hữu đến lãnh trách vụ Phụ Thống Y Viện đặc trách Nữ phái và vị Tân Lễ sanh Ngọc Trung Thanh đến đảm nhiệm Qu.Quản Văn phòng Y Viện.
 
Đến chúc mừng có quý Chức sắc: Qu. Thái Chánh Phối sưThái Côn Thanh, đồng tham dự có ba vị Tổng quản Văn phòng Thượng - Ngọc - Nữ Chánh Phối sư, quý Chức sắc Thượng Thống, Phụ Thống Cửu viện nam nữ, cùng Chức sắc, quý  Y, Bác sĩ, Dược sĩ, nhân viên công quả của các bộ phận trực thuộc Y viện, ước lượng khoảng hơn 100 người.
 
Sau các phần giới thiệu, được sự phân công của Phối sư Hương Cung - Phụ thống Lại Viện đ/t Nữ Phái, Giáo hữu Hương Kiều tuyên đọc:
 
  • -Huấn lịnh số 08/98 N.CPS-HL cho vị Phối sư Hương Hữu (Trần thị Hữu) sinh năm 1958 tại xã Bình Đức, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang, thường trú ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Được chuyển nhiệm Phụ Thống Y Viện đặc trách Nữ Phái.
  • -Vô hiệu hóa Huấn lịnh 445/88 NCPS-HL ngày 14/09/Quý Tỵ (dl: 18/10/2013) về điều khoản Hội Thánh bổ nhiệm Giáo sư (nay là Phối sư) Hương Hữu (Trần thị Hữu) lãnh nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh đặc trách Nữ phái tỉnh Vĩnh Long từ nay không còn hiệu lực.
 
Tiếp theo, Phối sư Ngọc Hồng Thanh – Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Lại viện tuyên đọc:
 
  •  -Huấn lịnh số 461/98-NCPS-HL của Hội Thánh, ngày 24/06/Quý Mão (Dl. 10/08/2023), bổ nhiệm vị Tân Lễ sanh Ngọc Trung Thanh (Phan Minh Trung) sinh năm 1984, thường trú ấp Trường Phước, xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, hiện công quả nơi Y Viện, lên đảm nhiệm Qu. Quản Văn phòng Y Viện (đương sự có bằng Y sĩ Đa khoa, bằng Cử nhân Điều Dưỡng và có chứng chỉ hành nghề Y Sĩ) thay thế Giáo sư hàm phong Thượng Niệm Thanh đã xin nghỉ việc về nhà an dưỡng.
  • -Vô hiệu hóa Huấn lịnh số: 339/88 NCPS-HL ngày 20/07/Quý Tỵ (dl: 08/08/2013) và bổ nhiệm số 88/13 LV-BN ngày 02/03/Quý Mão (dl: 11/04/2023) của Hội Thánh nơi điều khoản bổ nhiệm Giáo hữu Thượng Niệm Thanh nay là Giáo sư Hàm phong Quản văn phòng Y Viện và Lễ sanh Ngọc Trung Thanh làm công quả nơi Y Viện trái với Huấn Lịnh này, kể từ nay không còn hiệu lực.
 
Sau đó, nhị vị Phối sư trao Huấn lịnh cho nhị vị Tân Phụ thống Y Viện Đ/t Nữ phái và Qu.Quản văn phòng Y Viện.
 
Kế tiếp, vị Tân Phụ Thống Y Viện đ/t Nữ Phái và vị tân Qu.Quản Văn Phòng Y Viện có bài phát biểu nhận nhiệm vụ. Giáo hữu Thượng Hồ Thanh - Qu. Thượng Thống Y Viện, đại diện quý Chức sắc các bộ phận trực thuộc Y Viện phát biểu và tặng hoa chúc mừng.
 
Trong dịp nầy, vị Qu.Thái Chánh Phối sư có lời huấn dụ và chúc mừng nhị vị Tân Phụ Thống Y Viện đ/t Nữ phái và Qu. Quản Văn phòng Y viện hoàn thành nhiệm vụ chính thức Hội Thánh giao phó.
 
Cuối cùng, vị Tân Phụ Thống Y viện đ/t Nữ phái và Qu.Quản văn phòng Y Viện phát biểu cảm tạ. Ban tổ chức khoản đãi tiệc bánh thân mật và chụp ảnh lưu niệm, kết thúc vào lúc 09 giờ 30 sáng cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: