BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI HAI HỌ ĐẠO Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cập nhật 2024-05-22 06:12:52

(Tin Vũng Tàu ngày 14/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của CTS Nguyễn Công Khanh)
 
Trong 2 ngày 14/5/2024 và 16/5/2024,  Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã Ban hành Huấn lịnh bổ nhiệm thành phần Ban Cai Quản tại 2 Họ Đạo, cụ thể như sau:
 
Lúc 8 giờ sáng, ngày 07/04/Giáp Thìn (dl;14/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo phường Long Hương đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm thành phần Ban Cai quản Họ Đạo phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Trước chánh điện, Giáo hữu Thái Tước Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 272/99 - NCPS - HL ngày 07/02/Giáp Thìn (dl: 16/03/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm:
 
  • Lễ sanh Thượng Khanh Thanh (Huỳnh văn Khanh) sinh năm 1982, thường trú ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm Cai quản Họ Đạo phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
  • Giáo hữu  Hương Quốc (Nguyễn thị Quốc) sinh năm 1951, thường trú ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm Phó Cai Quản Đặc trách Nữ phái Họ Đạo phường Long Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Tiếp theo, vào lúc 8 giờ sáng, ngày 09/04/Giáp Thìn (dl: 16/05/2024) tại Thánh Thất Họ xã Tân Hòa đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm thành phần Ban Cai quản Họ Đạo xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ,  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Trước chánh điện, Giáo hữu Thái Tước Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 271/99 - NCPS - HL của Hội Thánh bổ nhiệm:
 
  • Lễ sanh Thượng Vỏ Thanh (Nguyễn văn Vỏ) sinh năm 1985, thường trú ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm Cai quản Họ Đạo xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
  • Giáo hữu Hương Riện (Nguyễn thị Riện) sinh năm 1957, thường trú ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm Phó Cai Quản Đặc trách Nữ phái Họ Đạo xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:
 
 
TẠI HỌ ĐẠO LONG HƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI HỌ ĐẠO TÂN HÒA