BẢN BÁO CÁO VỀ CÁC KHÓA HỌC CAO ĐÀI TẠI VIỆN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2022

Cập nhật 2023-07-05 10:35:14

(Tin Tòa Thánh  Tây Ninh, 05/07/2023 – Tường trình của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh)
 
Khoa Văn hóa và Tôn giáo Thế giới đã trải qua hơn hai thập kỷ kể từ khi được thành lập tại Đại học Dhaka vào năm 1999. Điều quan trọng cần đề cập là môn học Truyền thống Tôn giáo Cao Đài đã bắt đầu hình thành trong Khoa Văn hóa và Tôn giáo Thế giới vào năm 2003 ngay sau  chuyến thăm của phái đoàn Cao Đài do ông Trần Quang Cảnh, nguyên Hội trưởng Cơ Quan Truyền giáo Cao Đài Hải ngoại làm trưởng đoàn. Từ đó trở đi khoảng 1200 sinh viên đã theo học môn Đạo Cao Đài. Một luận án tiến sĩ, ba luận án Thạc Sĩ và hai chuyên khảo nghiên cứu đã được xuất bản.
 
Cũng là một tin vui cho tôn giáo Cao Đài là việc nghiên cứu về Đạo Cao Đài tại Khoa Tôn giáo và Văn hóa Thế giới tại Đại học Dhaka, Bangladesh đã hoàn thành gần hai thập kỷ. Khoa này đã trở thành một trung tâm nghiên cứu và đổi mới xuất sắc, nên việc nghiên cứu học thuật về đạo Cao Đài ngày càng được nhiều sinh viên quan tâm. Cần ghi nhận rằng dưới sự hướng dẫn và giám sát đúng đắn của Giáo sư Mohammad Alam, đương kim Khoa Trưởng của Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Thế Giới này, các sinh viên nghiên cứu Đạo Cao Đài một cách thấu đáo và khoa học nhất. Do đó, một trong những nét độc đáo trong việc nghiên cứu tôn giáo Cao Đài là tất cả sinh viên đều chấp nhận những điểm khác biệt của các tôn giáo khác. Điều này là do các sinh viên cố gắng tiếp cận học thuật phù hợp với nhiệm vụ của khoa. Ví dụ, một trong những nhiệm vụ chính của Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Tế Giới là thúc đẩy hòa bình và hòa hợp thông qua giáo dục liên tôn nhằm tác động đến hội nhập quốc gia và làm cho các tư tưởng và kiến thức tôn giáo phù hợp với các vấn đề hiện đại. Về sự việc này, đạo Cao Đài cũng đang phục vụ mục đích tương tự ngang hàng với các tôn giáo lớn khác trên thế giới. Vì Giáo sư Mohammad Alam là một học giả Cao Đài tận tâm, ông đang tiếp tục nghiên cứu từ các khía cạnh khác nhau của Đạo Cao Đài. Đồng thời, ngoài việc giảng dạy Đạo Cao Đài tại  chương trình Cử Nhân (chương trình chính quy bắt buộc đối với tất cả sinh viên), Giáo Sư đang làm công việc giám sát các sinh viên quan tâm đến Đạo Cao Đài thực hiện nghiên cứu chuyên khảo cho bằng Thạc sĩ và luận án cho bằng Tiến Sĩ.
 
 
THỐNG KÊ SỐ SINH VIÊN HỌC MÔN CAO ĐÀI TRONG 15 NĂM QUA
 
 
Năm Thứ
Niên Khóa
Năm Tốt Nghiệp
Tổng số Sinh Viên
% Sinh viên thi đậu
01
2005-2006
2008
33
100%
02
2006-2007
2009
63
100%
03
2007-2008
2010
44
100%
04
2008-2009
2011
55
100%
05
2009-2010
2012
64
100%
06
2010-2011
2013
52
100%
07
2011-2012
2014
48
100%
08
2012-2013
2015
73
100%
09
2013-2014
2016
65
100%
10
2014-2015
2017
69
100%
11
2015-2016
2018
84
100%
12
2016-2017
2019
75
100%
13
2017-2018
2020
85
100%
14
2018-2019
2021
86
100%
15
2019-2020
2022
87
100%
                                      
Tổng số Sinh Viên học môn Cao Đài = 984
 
Ghi chú:
 
-Truyền bá Kiến Thức Cao Đài với hơn 1000 người tham dự qua các cuộc hội thảo và hội nghị.
-Tổng số người học Đạo Cao Đài tích cực khoảng 2000 người.
-Tính từ:
   -2008-2023 (Năm thi)
  -2005-2006-2019-2020 (Học kỳ)
 
 
 
GS MOHAMMAD JAHANGIR ALAM
KHOA TRƯỞNG KHOA VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO THẾ GIỚI
VIỆN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH