AI TÍN: GIÁO HỮU THÁI TÙNG THANH – XỬ LÝ THƯỜNG VỤ THƯỢNG THỐNG LỄ VIỆN QUI VỊ

Cập nhật 2021-07-12 23:27:09

(Tin từ lễ tang tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 11/07/2021 – Tường thuật của CaoDaiTV- Hình ảnh của Lê Khang, Hoài Chung)
 
Giáo Hữu Thái Tùng Thanh - Xử lý thường vụ Thượng Thống Lễ Viện đã qui vị vào lúc 02 giờ ngày 29 tháng 05 năm Tân Sửu (DL. 08/07/2021) tại tư gia, thọ 52 tuổi.
 
Sau 03 ngày cử hành tang lễ tại Tòa Thánh Tây Ninh, linh cửu cố Giáo hữu được an táng tại Cực lạc Thái Bình vào lúc 09 giờ 00 phút ngày mùng 01 tháng 06 năm Tân Sửu (Dl 10/07/2021).
 
Nơi đây, trước giờ hạ huyệt, quý Chức sắc, chức việc và quý anh em bạn đạo tỏ lời phân ưu cùng tang gia hiếu quyến và ngậm ngùi tiếc thương một vị Chức sắc đã tận tâm phục vụ đạo từ lúc 18 tuổi đến nay.
 
Chúng tôi xin trích lại Tiểu sử và Công nghiệp hành đạo của Giáo Hữu Thái Tùng Thanh trong lúc sanh tiền:
 
Cố Giáo Hữu Thái Tùng Thanh, thế danh: Nguyễn Văn Tùng, sanh năm 1969, tại Ninh Thạnh – Tây Ninh, thường trú ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Quốc tịch: Việt Nam.
 
Nhập môn ngày 15-05-Đinh Mão (1987) tại Đền Thánh – Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Sau ngày nhập môn tùng theo Luật pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lo lập công bồi đức qua các chức vụ như sau:
 
-Tình nguyện làm công quả nơi Ban nghi lễ Đền Thánh ngày 20-06-Đinh Mão (Dl. 16-07-1987).
-Bổ nhiệm số: 36/71-HĐCQ/BN ngày 17-01-Bính Tý (Dl. 06-03-1996) làm công quả nơi Ban nghi lễ Đền Thánh, hợp thức hóa kể từ ngày 15-01-Mậu Thìn (Dl.02-03-1988). Hành đạo đến năm Đinh Sửu 1997, công nghiệp được 10 năm 02 tháng.
-Hiến thân trọn đời hành đạo và dâng sớ cầu phong vào hàng phẩm Lễ sanh ngày 26-07-Đinh Sửu (Dl.28-08-1997).
-Đạo lịnh số 06/75-HĐCQ/ĐL ngày 20-11-Kỷ Mão (Dl. 27-12-1999) được ân phong vào hàng phẩm Lễ sanh phái Thái.
-Tờ chứng minh thệ ngày 20-11-Kỷ Mão (Dl. 27-12-1999) tại Đền Thánh.
-Bổ nhiệm số 89/75-HĐCQ/BN ngày 11-08-Canh Thìn (Dl. 2000).
-Đạo cấp Thiên phong số 320/75-HĐCQ/ĐC, ngày 04-10-Canh Thìn (DL: 30-10-2000) .
-Dâng hồ sơ Cầu thăng phẩm Giáo Hữu ngày 01-03-Nhâm Thìn ( DL: 22-03-2012). Công nghiệp hành đạo tính kể từ năm Kỷ Mão (DL: 1999) đến năm Nhâm Thìn (DL: 2012), được 12 năm 10 tháng 25 ngày.
-Đạo Lịnh số 02/88-HT-ĐL, ngày 12-01-Quý Tỵ (DL: 21-02-2013) được vinh thăng phẩm Giáo Hữu.
-Chứng Minh thệ ngày 12-01-Quý Tỵ (DL: 21-02-2013) tại Đền Thánh.
-Bổ nhiệm số: 03/89-LV/BN, ngày 12-11-Quý Tỵ (DL: 14-12-2013) tiếp tục làm việc nơi văn phòng Lễ Viện.
-Huấn lịnh số 291/89-NCPS/HL, ngày 08-03-Giáp Ngọ (DL: 07-04-2014) đảm nhiệm Quản văn phòng Lễ Viện.
-Giấy chứng nhận số 39/90-HT/CNHP ngày 21-04-Ất Mùi (DL: 07-06-2015) của Hội Thánh chứng nhận đã thọ truyền Bí pháp, Hành pháp: Giải oan, Tắm thánh và Phép xác.
-Đạo cấp thiên phong số 94/91-HT/ĐC, ngày 15-08-Bính Thân (DL: 15-09-2016).
-Huấn lịnh số: 134/94-NCPS/HL, ngày 23-01-Kỷ Hợi (DL: 27-02-2019) thăng nhiệm lên đảm nhiệm quyền Phụ Thống Lễ viện.
-Chỉ thị số 193/94-NCPS/CT ngày 20-05-Kỷ Hợi (DL: 22-06-2019) được tạm xử lý thường vụ Thượng Thống Lễ viện, trong thời gian vị Thượng Thống nghỉ phép để điều trị bệnh.
-Bảng phân công số: 03/94-HT/BPC ngày 01-10-Kỷ Hợi (DL: 20-10-2019) của Hội Thánh phân công tiểu ban khánh tiết, Ban Tổ Chức Đại lễ mừng kỷ niệm 95 năm ngày hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Tòa Thánh Tây Ninh.
-Chỉ thị số 298/94-NCPS/CT ngày 03-10-Kỷ Hợi (DL: 30-10-2019) tiếp tục tạm xử lý thường vụ Thượng Thống Lễ viện, trong thời gian vị Thượng Thống nghỉ phép để điều trị bệnh.
-Chỉ thị số: 05/95-NCPS/CT ngày 23-10-Kỷ Hợi (DL: 19-11-2019) được xử lý thường vụ Thượng Thống Lễ viện cho đến khi có lịnh mới.
-Huấn lịnh số 01/96-NCPS/HL, ngày 22-12-Canh Tý (DL: 03-02-2021) của Hội Thánh phân công giám khảo khoa thi Nhạc sĩ, Lễ sĩ,và Giáo nhi năm Tân Sửu (2021) tại giảng đường Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Đang hành đạo quyền Phụ Thống và xử lý thường vụ Thượng Thống Lễ viện, chẳng may lâm trọng bệnh, gia đình đã tận tâm lo chạy chữa thuốc thang, nhưng bệnh không thuyên giảm, nên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 02 giờ tại tư gia, ngày 29 tháng 5 năm Tân Sửu ( DL: 08-07-2021) hưởng dương 52 tuổi.
 
Ôn lại quãng đời hành đạo của cố Giáo hữu Thái Tùng Thanh (Nguyễn Văn Tùng) với đức tính hiền lương, chơn thật, tận tâm phục vụ đạo, luôn chu toàn trách nhiệm do bề trên giao phó, trọn trung thành với Hội Thánh cho đến ngày thoát xác, Công nghiệp như đã nêu trên thật đáng trân trọng.
 
Nay là ngày công viên quã mãn, cố Giáo hữu Thái Tùng Thanh (Nguyễn Văn Tùng) về triều kiến Ngọc Hư Cung, Hội Thánh, quý chức sắc Thiên Phong, quý chức việc cùng anh em bạn đạo không khỏi ngậm ngùi thương tiếc.
 
Sau đây là một số hình ảnh của tang lễ cố Giáo hữu: