Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-12-14 11:16:37 | Đã xem 7407 lượt

  Ban Cai Quản


  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thượng Sang Thanh

  Nguyễn Văn Sang

  Giáo Hữu

  Cai Quản

  1961

  2

  Hương Chút

  Nguyễn Thị Chút

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản đt nữ phi

   

  3

  Thượng Bê Thanh

  Hồ Văn Bê

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

   

  4

   

  Trang văn Thọ

  ChánhTrị Sự

  Thủ Quỷ

   

  5

   

  Nguyễn Thị Cẫm Hồng

  Thông Sự

  Thư Ký

   

  6

   

  Trương Thị sa

  Minh Đức

  Lễ Vụ

   

  7

   

  Nguyễn Thị Cẫm Chi

  Phó Trị Sự

  Lương Vụ

   

  8

   

  Trần Thanh Lân

  Chánh Trị Sự

  Công Vụ

   

  9

   

  Trang Văn Thọ

   

  Cô Giang

   

  10

   

  Trần Thanh lân

   

  Nguyễn Cư Trinh

   

  11

   

  Trà Thị Ba

   

  Nt

   

  12

   

  Nguyễn Tấn Bình

   

  Nguyễn Thái Bình

   

  13

   

  Nguyễn Thị Út

   

  Nt

   

  14

   

  Nguyễn Thị Kỷ

   

  Tân Định

   

  15

   

  Bùi Nhơn Hòa

  Đạo hữu

  Trưởng  Lễ

   

  16

   

  Trần Thị Mỹ Hạnh

  Đạo Hữu

  Trưởng Đồng Nhi

   

  17

   

  Ngô Hoàng Vân

   

  Trưởng Ban Thuyền

   

  18

   

  Hồ Văn Ngọc

   

  Trưởng Đạo Tỳ

   

  19

   

  Nguyễn Hồng Nga

  Thông Sự

  Kiễm Đàn

   

  20

   

  Phạm Văn Bé

  Thông Sự

  Trật Tự

   

   

  Thánh Thất

  Cập nhật 2012-12-14 11:15:06 | Đã xem 6616 lượt

   

  Địa chỉ : Số 75 đường Cô Bắc Phường Cô Giang Quận 1 TP Hồ Chí Minh

   

  Điện Thờ Phật Mẫu

  Cập nhật 2012-12-14 11:21:06 | Đã xem 6360 lượt

  Điện Thờ Phật Mẫu

   

  Địa chỉ : Số 75 đường Cô Bắc Phường Cô Giang Quận 1 TP Hồ Chí Minh

   

  Sinh Hoạt Đạo Sự

  Cập nhật 2012-12-14 11:23:02 | Đã xem 8577 lượt

    Hình ảnh Sinh Hoạt Đạo Sự
   
   

  Chức sắc chức việc  BCQ họ đạo quận 1

  Lễ tổng kết tất niên ban cai quản và phát quà công hạnh cho ba ban nhạc lễ Đồng Nhi và Ban nhà thuyết bát nhã

  Đại hội nhơn sanh cơ sở họ đạo quận 1- Đinh Hợi 2007

  Hình ảnh ban bộ họ đạo quận 1 ban nhà thuyền bát nhã

  Phát quà cứu trợ cho đồng bào thánh thất họ đạo Cẩn Thạnh, Cần Giờ

  Tặng quà cho chức sắc tại Dưỡng Lão Đường , Trí Giác - Tây Ninh