Ban Cai Quản

Cập nhật 2012-12-14 11:16:37 | Đã xem 7352 lượt

Ban Cai Quản


TT

Thánh danh

Danh tánh

Phẩm vị

Chức vụ

Năm sinh

1

Thượng Sang Thanh

Nguyễn Văn Sang

Giáo Hữu

Cai Quản

1961

2

Hương Chút

Nguyễn Thị Chút

Lễ Sanh

P.Cai Quản đt nữ phi

 

3

Thượng Bê Thanh

Hồ Văn Bê

Lễ Sanh

Phó Cai Quản

 

4

 

Trang văn Thọ

ChánhTrị Sự

Thủ Quỷ

 

5

 

Nguyễn Thị Cẫm Hồng

Thông Sự

Thư Ký

 

6

 

Trương Thị sa

Minh Đức

Lễ Vụ

 

7

 

Nguyễn Thị Cẫm Chi

Phó Trị Sự

Lương Vụ

 

8

 

Trần Thanh Lân

Chánh Trị Sự

Công Vụ

 

9

 

Trang Văn Thọ

 

Cô Giang

 

10

 

Trần Thanh lân

 

Nguyễn Cư Trinh

 

11

 

Trà Thị Ba

 

Nt

 

12

 

Nguyễn Tấn Bình

 

Nguyễn Thái Bình

 

13

 

Nguyễn Thị Út

 

Nt

 

14

 

Nguyễn Thị Kỷ

 

Tân Định

 

15

 

Bùi Nhơn Hòa

Đạo hữu

Trưởng  Lễ

 

16

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

Đạo Hữu

Trưởng Đồng Nhi

 

17

 

Ngô Hoàng Vân

 

Trưởng Ban Thuyền

 

18

 

Hồ Văn Ngọc

 

Trưởng Đạo Tỳ

 

19

 

Nguyễn Hồng Nga

Thông Sự

Kiễm Đàn

 

20

 

Phạm Văn Bé

Thông Sự

Trật Tự

 

 

Đọc thêm ...